Thứ Năm, 20 tháng 2, 2014

VUA LÊ THÁNH TÔNG - Lê Ngọc Phái


VUA LÊ THÁNH TÔNG
(Tưởng nhớ Vua Lê Thánh Tông nhân kỷ niệm 517 năm ngày mất của Ngài)                              
                        
Vị vua tài lược của Nhà Lê
Mở đạo Quảng Nam tốt mọi bề
Kinh tế, quốc phòng đều vững mạnh
Triều đình, xã hội hết nhiêu khê
Tao Đàn tuyệt diệu thơ phong nhã
Hồng Đức uy nghiêm luật chỉnh tề
Hủy án minh oan cho Nguyễn Trãi
Đời đời sáng tỏ tựa sao Khuê.
                             Lê Ngọc Phái   

Vua Lê Thánh Tông là một vị minh quân nổi tiếng, trị vì 38 năm, là người đã đưa nước Đại Việt lên tới thời hoàng kim. Ông được xem là một nhà văn hóa, và một người coi trọng  hiền tài. Ông đã có rất nhiều cải cách trong hệ thống quân sự, hành chính kinh tế, giáo dục và luật pháp. Ông đánh dẹp Chiêm Thành và Lào, lấy đất Đồ Bàn, Đại Chiêm và Cổ Lũy để lập thêm đạo Quảng Nam, mở rộng bờ cõi. Bộ Quốc triều hình luật của nhà Hậu Lê đã được hoàn thiện trong thời Lê Thánh Tông, nên còn gọi là luật Hồng Đức. Lê Thánh Tông là một nhà thơ và nhà phê bình văn học. Năm
1464, ông minh  oan cho Nguyễn Trãi, cho sưu tầm thơ văn Nguyễn Trãi để lưu lại hậu thế. Vua băng hà ngày 30 tháng Giêng năm Đinh Tỵ (1497).


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét