Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

VẦNG TRĂNG MẸ - Tú Yên

"Viết cho bé KIỀU, ngày con mất mẹ"
                   Đêm 19-giêng Giáp Ngọ
                               Tú Yên

Xuân đang về với mọi người
Con về bên mẹ - nụ cười héo hon
Nhìn thân mẹ đã héo mòn
Mà nghe cay đắng lòng con trăm bề
Vẳng nghe lời mẹ, tình quê
Theo con khắp nẻo sơn khê, thị thành
Ngoài kia xuân vẫn còn xanh
Mà vầng trăng mẹ đã thành chiêm bao

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét