Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014

TUỔI XẾ CHIỀU - Trần Ngộ và Lê Đămg Mành


TUỔI XẾ CHIỀU

Tuổi hạc chừ đây đã xế chiều
Nên còn sức lực chẳng bao nhiêu
Cơm ăn độ nhật chừng ba bát
Nước uống qua ngày khoảng nửa siêu
Đêm đọc vần thơ nhìn lốm đốm
Trưa quần thế võ dáng liêu xiêu
Hồi xưa trai tráng thừa phong độ
Nay buổi già nua sút kém nhiều

Trần Ngộ


ƯƠM MẦM THỌ
(Hoạ)

Tuổi đây bóng ngả sụp bên chiều
Trí thiển lực cùn có được nhiêu
Sáu khắc chăn tâm ngăn vọng ngoại
Năm canh giữ ý chặn cầu siêu
Dù bần thấy lợi đời luôn thẳng
Dẫu khó cầm tiền sống chẳng xiêu
Thanh thản an nhiên vui xướng hoạ
Thuyền văn bè bạn vãng lai nhiều

LÊ ĐĂNG MÀNH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét