Thứ Ba, 4 tháng 2, 2014

TRƯỚC THÊM XUÂN - Vân TrinhTRƯỚC THÊM XUÂN GIÁP NGỌ

 Thêm một mùa xuân,cứ hỏi xuân
 Có ai không một chút bâng khuâng?
 Gieo vần  tống cựu, vần không...cựu
 Hòa nhịp nghênh  tân, nhịp phải ...  tân
 Góp chút ý thơ,tô cảnh sống
 Dâng chùm hoa bút dệt tình thân
 Mặc năm, mặc tháng  phai màu tóc
 Chẵng nhạt bao giờ một chữ Tâm!

                                           Xuân Giáp Ngọ -2014
                                                 VÂN TRINH

 NÉT BÚT TÂN XUÂN

Ô kìa! Xuân lại đến kia rồi
Sáu sáu  vừa tròn vẫn thế thôi!
Bút cứ nở hoa nhờ  luyện sắt
Thơ càng rực thép bởi yêu đời
Giữ lòng sen trắng  nêu gương sáng
Theo hướng cờ hồng,thắp đuốc soi
Trẻ mỗi vần thơ.giai điệu sống
Dẩn đường con cháu hẵn thêm vui!

                                    Xuân Giáp  Ngọ-2014
                                           VÂN TRINH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét