Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

TRỜI THƯƠNG - Trần Ngộ và Trương Đình Đăng


TRỜI THƯƠNG
Trần Ngộ

Nghe nói em giờ thật dễ thương
Bạc vàng châu báu chất đầy rương
Vi la đôi dãy xanh thành thị
Biệt thự bao ngôi đỏ phố phường
Thuở trước buôn trầu xoay vạn kế
Ngày nay bán rượu trở ngàn phương
Trời cho giàu có xin đừng phụ
Trồng lúa ra  lau cũng chuyện  thường

Họa:
KHUYÊN CHÀNG 
Trương Đình Đăng

Thạch Sùng xưa có mấy ai thương
Dẫu biết bạc vàng chất kín rương
Biệt thự bất lương tàn cả lũ
Vi la phi nghĩa lụi chung phường
Mẻ kho thời mạt còn bao mảnh
Tiếng chắt đêm trường dậy mấy phương
Chàng hỡi! yêu em đừng cậy của
Tiền tài phấn thổ cõi vô thường

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét