Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

XÂU KIM - Hoàng Đằng và các thi hữu


 


         THƠ MỜI HOẠ             XÂU KIM

Nách áo ai ngờ sút mối khâu.
Mày mò soạn chỉ lấy kim xâu.
Run tay, dúi mãi không vào trúng.
Yếu mắt, đút hoài chẳng lọt thâu.
Khổ nhỉ! Ngo ngoe. tâm bực bội
Cực thay! Trầy trật, trí buồn rầu
Việc đơn giản thế làm chưa được.
“Chuyện ấy”, nghĩ chi nhức cái đầu./.
                              Hoàng Đằng
         21/02/2014 (22/01/Giáp Ngọ)


                   HOẠ

Bài hoạ 1

               CÁI ẤY...!!!

Cái ấy đêm ngày mãi muốn khâu
Mũi kim cong quẹo cũng run xâu
Sự đời lắm kẻ bày mưu kế
Ngày tháng thưa dần suốt đêm thâu
Cái tuổi bảy mươi sao lắm nỗi
Năm canh trầy trật thấy thêm rầu
Hỏi ai ai biết bày tui với
Để ngủ ngon ơ khỏi nhức đầu.
               Camranh. 25/2/2014
                        Thằng khờ
                  Vinh Huỳnh Kim
           (thunhannct@yahoo.com)


Bài hoạ 2

              HÀNH NGHỀ

Thất nghiệp – ta hành nghề thợ khâu
Ai người không ngại cứ đem xâu
Khúc mềm ẻo lả thì luồn cạn
Đoạn cứng dằn dai sẽ thọc thâu
Khi chậm mày mò đừng phát bực
Lúc nhanh lòn lỏi chớ khơi sầu
Nếu không vừa ý ta khâu lại
Thông cảm cho nhau cái buổi đầu ,
                   Nguyễn Thanh Bá

Bài hoạ 3

                HỌC VÁ

Trai tráng không cần học vá khâu
Chuyện này nhắm mắt vẫn ngon xâu.
Người sung phải biết kìm thì đạt.
Kẻ yếu thì lên hãm mới thâu.
Vẫn hiểu bột tàn do bột phát.
Sao quên nhỏ yếu để to rầu.
Âm dương hòa hợp yên nhà cửa.
Làm đúng tự nhiên thoải mái đầu
                                   Huy Vụ


Bài hoạ 4

                MAY KHÂU

Tuổi nào mà chẳng thích may khâu
Dẫu mắt kèm nhèm cũng rán xâu
Tay lướt mân mê luồn sợi tới
Chân rung quờ quạng đạp vòng thâu
Tránh khi yếu sức tăng thêm mệt
Lựa lúc ngang cân giải bớt rầu
Thứ ấy càng dùng như luyện chưởng
Cước quyền ôn lại ngón ban đầu.
                    San Jose, Ca USA
             Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

Bài hoạ 5

              VÔ KHÂU

Đêm dài nên tớ muốn "vô khâu"
Mà kẹt phòng em khoá một xâu
Mở mãi không ra chờ suốt sáng
Bóp hoài chẳng được đợi canh thâu
Nếu thương chớ khiến người ta bực
Có nhớ đừng xui kẻ ấy rầu
Cứ để âm dương hoà quyện lại
Mới mong ý hợp với tâm đầu
                            Trần Ngộ

Bài hoạ 6

   THÂN GIÀ LỰC KIỆT

Đã trải một thời may vá khâu
Tay mềm mắt tỏ, khó chi xâu
Không nhìn cứ dúi đều vô lọt
Chẳng nhún có ngăn cũng thọc thâu
Nay bởi tuổi cao sức lại yếu
Muốn như trai trẻ dạ thêm rầu
Hơi tàn lực kiệt làm sao nổi
Dẫu có bày ra "nó" cúi đầu
                   Vĩnh Hoàng


Bài hoạ 7

               XÂU KIM

Non nước vơi đầy dệt mối khâu
Thế gian tham vọng kết chùm xâu
Cậy nhờ quyền lực tiêm bòn rút
Đỡ giúp tiền tài đột tóm thâu
Đâm thọt cạn sâu thây kẻ khổ
Nhíu dồn dài ngắn mặc ai rầu
Thôi nhé thay đường kim mũi chỉ
Trẻ sáng già lu cứ nối đầu
          Nha Trang, 28.02.2014
                     Võ Sĩ Quý

Bài hoạ 8

        XE CHỈ XÂU KIM

Áo quần ta rách cũng nên khâu,
Cái khổ làm sao thấy để xâu.
Kim đít mập mờ, nan định vị,
Chỉ đầu mềm nhũn, khó đâm thâu.
Tay run bần bật, sai là phải,
Miệng ngậm chằm hăm, trật mới rầu.
Tám chục hơn rồi sao mãi ráng
Vá may chi nữa tạo đau đầu...!
                    Giáp Ngọ sơ niên.
                   Githéa Hoàng Hy


Bài hoạ 9

      TÁI HỌC KHÂU

Già cả còn ham tái tập khâu
Lấy kim tìm chỉ học đùn xâu
Mày mò nhìn lỗ sờ xem đã
Hí hoáy cho vào đút chẳng thâu
Bực bội than thân sức yếu đuối
Bùi ngùi trách phận dạ buồn sầu
Xem sờ chê chán thôi đành chịu
Thích quá nên chăng choáng cả đầu
                                 Hồ Hắc Hải

Bài hoạ 10

      XE CHỈ LUỒN KIM

Rách áo đường tà phải cố khâu
Thôi đành mò mẫm khổ công xâu
Xơ lông đầu chỉ gay chui lọt
Gỉ sét lỗ trôn khó tiếp  thâu
Ngắm nghía nhiều lần mắt thấm mệt
Loay hoay lắm bận bụng thêm rầu
Phen này đi cậy bà hàng xóm
Dạy cách luồn kim đỡ nhức đầu
                                 Lý Hiểu
                             VA. 02/2014

Bài hoạ 11

            VÁ KHÂU


Nó tuột ra rồi phải vá khâu
Cây kim thẳng chỉ, kéo ra xâu
Đứng ngồi đúng thế là đâm, xỏ
Mềm cứng ngay hàng cũng lọt, thâu
Mắt mở xem chừng, đừng để lỗi
Tay vê trúng chổ, xóa tan rầu
Cong lên, nhịp nhịp, rồi đưa xuống
Vài phút trôi qua đạt điểm đầu
                          Lê Văn Hạt
                           01/3/2014

Bài hoạ 12


                TUỲ THUẬN        
         
Thất thập xuân hề... theo Khổng Khâu
Thân tâm vô trước,  cớ chi rầu
Chân run, gối mỏi, lần từng bước...
Tay yếu, mắt mờ, nhè nhẹ xâu...
Biết đủ, nhẹ lòng, không mệt trí
An nhàn, vô ý, khỏi đau đầu
Việc đời đơn giản nên như thế
Vạn sự khinh cầu nhất quán thâu
                           Lê Văn Thanh

Bài hoạ 13


                XƯA CHỪ

Chán ngấy cái nghề đơm vá khâu
Đêm chài ngày chấy việc lòn xâu
Xỏ lên kéo xuống không sao đặng
Nhích phải luồn ngang hổng chịu thâu
Cái thuở trai tơ thời rất thạo
Nay chừ đứng tuổi lại thêm rầu
Bốn tròng nhắm đúng vào trôn lỗ
Vẫn chệch chỉ kim tức ấm đầu.
              Quảng Trị, 02/ 3/2014
                  Văn Thiên Tùng


Bài hoạ 14

              KHÂU ÁO

Áo mặc lâu ngày toạc phải khâu
Kim mòn khe dẹp khó đường xâu
Chỉ mềm vê mãi đầu không cứng
Mắt kém xỏ hoài lỗ trượt thâu
Đùn đẩy nhập nhèm trông phát chán
Mân mê trầm trật ngó thêm rầu
Việc đời ngẫm lại không đơn giản
Lực bất tòng tâm nghĩ nhức đầu.
  Phùng Trần - Trần Quế Sơn
    (Illinois-March-01-2014)1 nhận xét:

 1. xin họa:
  Học vá
  Trai Tráng không cần học vá khâu.
  Chuyện này nhắm mắt vẫn ngon xâu.
  Người xung phải biết kìm thì đạt.
  Kẻ yếu thì lên hãm mới thâu.
  Vẫn hiểu bột tàn do bột phát.
  Sao quên nhỏ yếu để to rầu.
  Âm dương hòa hợp yên nhà cửa.
  làm đúng tự nhiên thoải mái đầu

  Trả lờiXóa