Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014

THƠ ĐIẾU
Kính viếng
Nhà thơ MAI QUANG TRÍ
Bút danh MAI HƯƠNG
Đã từ trần ngày 21 tháng Giêng, Giáp Ngọ (2014).
Tại Tp. Hồ Chí Minh.

*

NGƯỜI ĐÃ XA RỒI 

Một sớm mây chùn, sương đỉnh bạc
Được tin! Người đã khất xa rồi!
Đã đành bến cũ – thuyền mơ bến
Thôi cũng trời xưa – chim nhớ trời.
Tha thiết bấy, hồn du mộng lạc
Hững hờ chi, nguyệt nhập sầu côi!
Nghe chăng tiếng vọng lời Tinh vệ?
Lấp biển lòng đau chuyện khóc cười!

*

TIỄN BẠN 

Từ mùa thu trước tạm xa nhau
Nhớ bạn chung lòng nghĩa trước sau.
Thế sự ai mang sầu nặng gánh
Tâm tư ta rót lệ chen màu!
Đời như một thoáng sương gieo mộng
Thơ lại muôn vàng chữ kết giao.
Người cũ dẫu không còn chốn cũ
Nén hương xin tiễn bạn hôm nào!

                        Long Xuyên, 22 tháng Giêng, Giáp Ngọ
                                         MẶC PHƯƠNG TỬ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét