Thứ Ba, 18 tháng 2, 2014

SUY LUẬN ĐẠO VÀ ĐỜI - Hạ Thái và thi hữu họa thơ Tư NguyênSUY LUẬN ĐẠO VÀ ĐỜI
Bài họa Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

Càng bước lên cao bậc tháng năm
Đường tu giải nghiệp, quả đâu lầm
Nghe lời tâng bốc, tai vờ điếc
Thấy cảnh tranh giành, miệng giả câm
"Tự tại an nhiên" - đời thắm đạo
"Thiên cơ sở chí" - chữ liền tâm
Thênh thang một cõi vô minh ấy
Bản ngã cao thâm, hết vướng tầm.
Silicon Valley, Ca, USA
SAO ĐẠT NGỘ…?
Nương vận
Bài họa Thái Huy
Chín mươi tiếp cộng với mười năm
Sống đủ một trăm khó tránh lầm
Bởi trí lo ra khôn cưỡng chế
Do thân vọng động chẳng sao câm
Lưới tình trắc trở thua cao kiến
Hoạt cảnh bon chen kém đại tâm
Thành thử muốn tu mà khó đạt
Nay xin thỉnh ý sẽ truy tầm.
2-11-2014
12 Thàng Giêng Giáp Ngọ
BÁCH NIÊN ĐẠI THỌ(Kính họa vận" 85 Tự Cảm"
Nhà thơ: Tư Nguyên)
Bài họa Phùng Trần - Trần Quế Sơn

Thân nghiệp theo cùng với tháng năm
Can qua trải nghiệm đúng, sai, lầm
Thấy đời "huyễn mộng" nên buông bỏ
Biết cảnh "vô thường " phải giả câm
Nhân thế bày ra muôn vạn sự
Tình người còn lại chút chân tâm
Bách niên đại thọ chờ Thi Lão
Bát Nhã thuyền duyên lướt nhẹ tầm.
(Illinois- Feb-2014)
NHÀN TẢN
Bài họa Ly Hiểu
Tuổi thọ cao dần với tháng năm
Chân thành cố bỏ những sai lầm
Nhân tình diễn kịch, làm người điếc
Thế thái bày tuồng, giả kẻ câm
Khổ nhục ít nhiều không ngấm dạ
Giàu nghèo đủ thiếu chẳng quan tâm
Vào xuân ngồi ngắm hoa chào Tết
Có một bông mai nở đúng tầm
VA 02/2014
85 TỰ CẢM
Bài xướng Tư Nguyên
Mười lăm xuân nữa đủ trăm năm,
Lặng lẽ thiền tu giải sót lầm.
Vận nước thay màu đen trắng đỏ,
Tình người đổi dạng điếc đui câm.
Nợ duyên giã biệt cho nhàn trí,
Nhân quả khước từ để tịnh tâm.
Cuộc sống bình an nhờ biết đủ,
Bến đò Bát-Nhã cận trong tầm.
San Jose

Đầu Xuân Giáp-Ngọ (2014)Lão Thành Tự Cảm
Bài họa của Lê Văn Thanh

01696 088 466

Đường đời vật lộn bảy mươi năm
Huân tập bao nhiêu việc lỗi lầm
Đất nước mịt mù trong lửa dục
Dân tình điên đảo trước lương tâm
Những mong nhân thế luôn hòa thuận
Tai lão đời còn, được điếc câm
Thế thái mắt mờ vô nhân ảnh
Ma ha Bát-Nhã khỏi cầu tầm

BRVT- VN
Xuân Giáp Ngọ-2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét