Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

NGÔ QUYỀN - Lê Ngọc Phái

  (Tưởng nhớ Ngô Quyền nhân kỷ niệm 1070 năm ngày mất của Ngài)
                                          
                         Binh tướng Ngô Quyền trấn Ái Châu
                         Vượt đèo Ba Dội đánh quân Tàu 
                         Đốn cây, vót cọc dìm sông rộng
                         Nhử giặc, đôn thuyền chụm bãi sâu
                         Nam Hán phơi thây ngoài trận chiến
                         Lưu Cung rơi lệ trước sân chầu
                         Bạch Đằng diệu kế xua tan địch
                         Chấm dứt đêm dài chịu khổ đau.

                         Lê Ngọc Phái                        Ngô Quyền sinh năm 898 ở châu Đường Lâm . Sau khi trở thành con rể của Dương Diên Nghệ, ông được tin cậy giao cai quản Ái Châu. Năm 937, hào trưởng đất Phong Châu là Kiều Công Tiễn sát hại Dương Diên Nghệ rồi cầu cứu nhà Nam Hán để củng cố thế lực. Ngô Quyền nhanh chóng tập hợp lực lượng, kéo quân ra Bắc, giết chết Kiều Công Tiễn, chuẩn bị quyết chiến với quân Nam Hán. Năm 938, Ngô Quyền lãnh đạo nhân dân đánh bại quân Nam Hán trong trận Bạch Đằng nổi tiếng. Thái Tử Hoằng Tháo Chủ soái  bị giết tại trận. Lưu Cung, vua Nam Hán, phụ thân của Thái tử Lưu Hoằng Tháo khóc òa lên khi nghe con bị tử trận. Chiến thắng Bạch Đằng  chính thức kết thúc hơn một thiên niên kỷ Bắc thuộc, mở ra một thời kì độc lập lâu dài của Việt Nam. Sau chiến thắng này, ông lên ngôi vua, đóng đô ở Cổ Loa, lập ra nhà Ngô. Ngô Vương từ trần ngày 18 tháng Giêng năm Giáp thin (944), trị vì được 6 năm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét