Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

LÃO LAI TÀI BẤT TẬN - Trương Đinh Đăng họa thơ Trần Ngộ

 TUỔI XẾ CHIỀU

Tuổi hạc chừ đây đã xế chiều
Nên còn sức lực chẳng bao nhiêu
Cơm ăn độ nhật chừng ba bát
Nước uống qua ngày khoảng một siêu
Đêm đọc vần thơ nhìn lốm đốm
Sáng ôn thế võ thấy liêu xiêu
Hồi xưa trai tráng còn phong độ
Nay buổi già nua sút kém nhiều.

          TRẦN NGỘ
           Lâm Đồng
LÃO LAI TÀI BẤT TẬN
Hoạ bài: TUỔI XẾ CHIỀU của TRẦN NGỘ

Sức lực thế kia bảo kém nhiều
Nai tơ láng ướm dạ hằng xiêu
Lão lai cỡ ấy ngang hàng cội
Tài tận như vầy thuộc hạng siêu
Gối dẫu long lay đừng quản xế
Tim còn rung động ngại chi chiều
Trời cho được mấy vui từng nấy
Múa khoẻ chiêu nào quậy bấy nhiêu

                        Trương Đình Đăng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét