Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

NHỚ HAY QUÊN? - Trương Đình Đăng họa thơ Thy Lệ Trang


NHỚ HAY QUÊN?

Cuối cùng... anh cũng cách xa em
Hiu hắt đèn mờ giữa phố đêm
Phòng vắng - ngỡ ngàng chăn gối lạnh
Canh tàn - se thắt tiếng đàn thêm
Chén Tương vẫn đọng bờ môi nhạt
Khúc Phượng còn vương giọt lệ mềm
"Thả lá Doành Câu" về bến cũ
Hỏi người thuở đó ... nhớ hay quên ?

          THY LỆ TRANG
             Masachusets

Hoạ: CHĂNG THỂ QUÊN

Từ dạo vô thường cướp mất em
Tâm can vò xé quặn từng đêm
Vạc kêu đồng vắng đìu hiu quá
Bấc ghé lưng gầy giá buốt thêm
Mộng cứ u hoài thương bóng cũ
Hồn luôn thờ thẩn nhớ môi mềm
Chân trời góc biển không âm tín
Canh cánh bên lòng chẳng thể quên .

     PN - TRƯƠNG ĐÌNH ĐĂNG

                Đà Nẵng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét