Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014

DUYÊN THƠ - Lộng Chương và thi hữu


Bài xướng : DUYÊN THƠ
                                  Lộng Chương
                                 Tặng anh Nguyễn Tể

Xa xôi người gởi mảnh hồn thơ
Tình khách ly hương thật chẳng ngờ
Chiếu rượu Lan Đình trông ngóng bạn
Vầng trăng Mai Hãn nhớ nhung mơ
Có thơ có rượu thành xuân muộn
Không ngựa không xe chẳng bụi mờ
Những ước duyên văn dầu mỏng mãnh
Gặp người thành khí nối đường tơ.
 
Bài họa : 
HƯƠNG  VĂN 
                              Hồ Ngạc Ngữ

Thành khí lẽ hằng chung bóng thơ
Mong manh cánh nhạn luống tin ngờ
Dòng xanh Thạch Hãn ai còn đợi
Bếm tím Trường Giang em có mơ?
Gói mảnh tình ta, vầng nguyệt tỏ
Mở trang thơ bạn , bóng quê mờ
Ly quê, lòng chẳng là ly khách
Cạn chén hương trời, dệt mối tơ.
 
Bài họa : 
THƯƠNG MỘT ĐƯỜNG TƠ
                               Nguyễn Thanh Bá

Quen biết nhau từ thuở ấu thơ
Bây giờ xa cách có đâu ngờ!
Áo xưa trắng quá chưa thành mộng
Lối cũ xanh rờn mãi ước mơ
Nỗi nhớ ngàn đêm trăng vẫn tỏ
Yêu thương một thuở nắng không mờ
Ngập ngừng muốn nói. . . thôi, không nói
Ước nối tình xa một mối tơ.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét