Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014

CHẲNG THỂ QUÊN - PN Trương Đình Đăng

 
Hoạ bài NHỚ HAY QUÊN 

                của Thi Lệ Trang
                Massachusetes

Từ dạo vô thường cướp mất em
Tâm can vò xé quặn từng đêm
Vạc kêu đồng vắng đìu hiu quá
Bấc ghé lưng gầy giá buốt thêm
Mộng cứ u hoài thương bóng cũ
Hồn luôn thờ thẩn nhớ môi mềm
Chân trời góc biển không âm tín
Canh cánh bên lòng chẳng thể quên .

     PN- TRƯƠNG ĐÌNH ĐĂNG
                   Đà Nẵng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét