Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

BẢO NGHĨA VƯƠNG - Lê Ngọc Phái


BẢO NGHĨA VƯƠNG
(Tưởng nhớ Trần Bình Trọng nhân kỷ niệm
729 năm ngày mất của ông)

Thiên Mạc còn đây mãi chẳng quên
Dòng sông lưu dấu bậc tôi hiền
Tướng quân anh dũng - Trần Bình Trọng
Đám giặc hung tàn – Lũ Đại Nguyên
Làm quỷ trời Nam nêu khí tiết
Hơn vương đất Bắc phạm lời nguyền
Chết vì tổ quốc sao rằng chết?
Hậu thế Đại Hành ngút lửa thiêng.
                    Lê Ngọc PháiTrần Bình Trọng (1259 - 1285) là danh tướng thời Trần Nhân Tông, có công lớn trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai. Trần Bình Trọng thuộc dòng dõi Lê Đại Hành. ông chính là con trai của tướng Lê Tần và Lý Chiêu Hoàng. Lê Tần là danh tướng thời Trần, lập công lớn trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ nhất nên được vua gả công chúa Chiêu Thánh và đổi tên là Lê Phụ Trần, rồi sau ban cả quốc tính. Tháng 2 năm 1285 địch cho quân tiến xuống Hưng Yên, Hà Nam, Thiên Trường, truy kích đại quân của vua Trần. Tại bãi Đà Mạc (Hưng Yên) bên bờ sông Thiên Mạc  tướng Trần Bình Trọng được lệnh chặn quân truy đuổi của giặc để vua và đại quân di chuyển về Thiên Trường,Thanh Hóa. Khi quân Nguyên tới, Trần Bình Trọng tả xung hữu đột chiến đấu, nhưng vì địch đông ta ít nên cuối cùng ông bị sa vào tay giặc. Thoát Hoan muốn dụ hàng nên hỏi ông rằng: “Có muốn làm vương đất Bắc không?” Trần Bình Trọng quát lên: “Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc”.... Thoát Hoan thấy không dụ được ông liền sai quân đem chém vào ngày 21 tháng Giêng năm Ất Dậu (26. 2.1285). Ông được truy phong làm Bảo Nghĩa Vương.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét