Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2020

VĨNH BIỆT THI HỮU LÊ ĐĂNG MÀNH - Đức Hạnh




Thành kính phân ưu cùng Tang quyến
         
Nhà thơ: LÊ ĐĂNG MÀNH      
Bút danh: ĐÔNG AN - NHƯ THỊ
         
 - Quản trị Blogspot: LÃM NGUYỆT HIÊN

- Đồng quản trị GÓC THƠ ĐƯỜNG LUẬT:

   Xin kính thắm nén tâm nhang, cầu chúc và tiễn biệt
  Lê Huynh được về Miền Cực Lạc an nghỉ

oOo

VĨNH BIỆT THI HỮU LÊ ĐĂNG MÀNH

Vô cùng thương tiếc một Nhà thơ
Đã bỏ sân chơi thật bất ngờ
Lãm Nguyệt nguồn khai tình mãi nhớ
Thi Đường nghĩa đọng cảnh hoài mơ
Dương trần vẫn biết đời dang dở
Suối mộng nào hay nước lững lờ
Tiễn biệt Huynh đi vào vạn thuở
An bình, Cực Lạc thắm duyên cơ…

Kính chào vĩnh biệt!
Đức Hạnh
04 04 2020


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét