Thứ Ba, 14 tháng 4, 2020

TINH THẦN BẤT KHUẤT - Nguyễn Thanh Bá và thi hữu
Bài xướng:

TINH THẦN BẤT KHUẤT

Đất của ta và biển của ta
Đấy là di sản tự ông cha
Máu xương tô thắm hồn dân tộc
Công sức lưu danh nghiệp cửa nhà
Đánh giặc xưa – tìền nhân xuất trận
Đuổi tàu nay – tuổi trẻ xông pha
Tinh thần thủy chiến Trần Hưng Đạo
Thúc dục vùng lên trẻ chí già .

Nguyễn Thanh BáBài họa 1 :
QUYẾT GIỮ ĐẾN CÙNG

Đây vùng biển của Việt Nam ta
Sóng nước ru hời tiếng mẹ cha
Lịch sử còn tô hồng mạch chữ
Mồ hôi vẫn đổ rát vai nhà
Luồng , khơi mấy nẽo từng đau trộn
Muối , máu bao đời đã mặn pha
Quyết giữ thiêng liêng thềm tổ quốc
Quên thân đâu kể trẻ hay già .

Lan Phương


Bài họa 2 :
TINH THẦN BẤT KHUẤT

Bản đồ chữ S biển trời ta
Di sản ngàn xưa của mẹ cha
Xương trắng máu hồng xây vững cõi
Hồn Âu khí Lạc giữ yên nhà
Diên Hồng – Bô lão hô :xung trận
Hà Nội – Toàn dân thét : tiến pha
Chiến tích Quang Trung tan giặc Mãn
Tinh thần bất khuất sá chi già .

Tâm Hương – Danh Ho Thanh


Bài họa 3 :
TINH THẦN BẤT KHUẤT

Tổ quốc của ta là của ta
Đất liền biển đảo của ông cha
Cất công ta giữ từng tấc đất
Cấm cửa kẻ gian muốn chiếm nhà
Hãy nhớ chuyện xưa hồn bất khuất
Đừng quên tích cũ chẳng phôi pha
Người dân nước Việt không quỳ gối
Trẻ quyết đứng lên nối tiếp già .
Bảo Như


Bài họa 4 :
SÁNG DẠ GIỮ MIỀN XA

Vùng biển vùng trời của nước ta
Ngọc ngà châu báu của ông cha
Tổ tiên quyết chí xây bờ cõi
Dân tộc đồng tâm dựng nước nhà
Lịch sử nghìn năm thề chiến đấu
Bạch Đằng một thưở quyết xông pha
Biển đông Trung Quốc đang xâm chiếm
Thề quyết vùng lên – trẻ tới già .

Huỳnh Thâm


Bài họa 5
BẤT  KHUẤT

Tàu giặc ngang nhiên chiếm biển ta
Phải nên gìn giữ đất ông cha
Kiên cường bất khuất an bờ cõi
Chiến dấu bền gan vững cửa nhà
Theo bước tổ tiên thề <<sát Thát>>
Noi gương hào kiệt hẹn xông pha
Diên Hồng nợ nước cùng sinh tử
Bất kể gái trai trẻ lẩn già .

Nhã My


Bài họa 6 :
TINH THẦN BẤT KHUẤT

Giữ gìn bờ cõi Việt Nam ta
Thế hệ đàn con nối chí cha
Nghĩa khí thấm sâu hồn Việt tộc
Can cường lan tỏa nước non nhà
Phá xiềng – lớp trẻ dang chân bước
Rửa hận – toàn dân lấy máu pha
Sóng Bạch Đằng xưa – nay biển cả
Đánh quân xâm lược ngại chi già .

Thương Yến Tử


Bài họa 7 :
TINH THẦN BẤT KHUẤT

Tự hào dân tộc Việt Nam ta
Giữ vững đôi chân tiếp bước cha
Nô lệ ngàn năm gìn bản sắc
Kiên trung bao thuở giữ yên nhà
Diên Hồng bô lão bày mưu kế
Sông Nhị xác thù nhuộm máu pha
Lịch sử lưu danh bao thế hệ
Đấu tranh giữ nước kể chi già .

Hồ Thanh Hà


Bài họa 8 :
TINH THẦN BẤT KHUẤT

Gấm vóc giang sơn tổ quốc ta
Ngàn năm văn hiến của ông cha
Máu xương chồng chất gìn song núi
Của cải tuôn ra giữ nước nhà
Lủ giặc Trung Hoa hòng lấn chiếm
Quân dân Nam Việt quyết xông pha
Tinh thần yêu nước dâng hào khí
Đánh đuổi ngoại xâm cả trẻ già .

Hohachai1948@gmail.com


Bài họa 9 :
VỮNG DẠ GIỮ MIỀN XA

Dân tộc anh hùng – lịch sử ta
Kỳ quan chữ S – máu ông cha
Bao phen lận đận nước còn Chủ
Mấy bận gian nan đất có nhà
Thường Kiệt tuyên ngôn – tâm ý chiếu
Quang Trung xuất trận – ngọn đèn pha
Trung Hoa xâm lược không kiên nể
Nước Việt tòng quân chẳng nệ già .

Huỳnh Thâm


Bài họa 10:
LỜI SÔNG NÚI

Hỡi bọn bá quyền chớ nghĩ ta …
Hãy xem lịch sử của ông cha
Bao lần xâm lược mang nhục nước
Mấy bận xua quân tan nát nhà
Dẫu nhỏ tinh thần nung khí tiết
Gan lì ý chí quyết xông pha
“Diên Hồng” còn vẵng lời sông núi
“Tổ quốc lâm nguy” . . . hỡi trẻ già ! . . .

Vĩnh Hoàng 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét