Thứ Ba, 7 tháng 4, 2020

NỖI LO CHỐNG DỊCH - Chùm thơ Đường của CLB Đường Thi sông Gianh - Hoàng Xuân chọn và giới thiệu


        MẤT NGỦ
Phải đâu lo mỗi dịch Cô vy
Thao thức năm canh đến nỗi ni
Dưới chợ trữ hàng nghe hốt hoảng
Trên Phây biên tút chưởi râm ri
Ngày làm ta cũng đâu run sợ
Tối ngủ tâm này lại nghĩ suy
Chỉ biết lạy trời mau hết dịch
Dân tình khổ lắm biết làm chi?

NHỮNG BÀI HỌA:

        HẠ HỒI PHẦN GIẢI

Đã từng tuyên chiến "sát" siêu vy
Đâu có tai ương tới mức ni
Bên họ lan tràn nguy thế nớ
Phía mình thu hẹp tốt như ri
Mừng chưa kịp tỏ bao sâu nặng
Lo đã vội bày những sút suy
Mọi việc lúc này vì dẹp "giặc"
Hạ hồi phân giải có hề chi!

        NGHĨ SUY
Năm qua bùng phát sốt siêu vy
COVID năm nay khổ mức ni
Trong nước ba miền đều sợ rứa
Ngoài biên khắp chốn cũng lo ri
Phải chăng trời đất sinh ra họa
Hay bởi nhân gian đến độ suy
Khấn vái ông trời qua kiếp nạn
Hành dân như thế để mà chi?
                     Hoàng Xuân 

  
        VỘI VÀNG

Nước tuyên hạn chế được con vi
Chưa kịp vui mừng tiếp họa ni
Ngoài bắc kháo quanh: sao lại thế
Trong nam đồn đoán: tại răng ri
Buông đầu để lỏng mà luôn nghĩ
Bợ trán cho yên lại cứ suy
Dịch nạn toàn cầu xem nhẹ quá
Vội vàng lạc tếu để mần chi !
                           VĂN TĂNG 

        HÃY CỨU MUÔN LOÀI
Cá mập tàn đời bởi bộ vi
Hổ toi vì cốt đắt ngần ni
Người thì khao khát mâm cua biển
Kẻ lại thèm thuồng dĩa lợn ri
Cạn kiệt tài nguyên dân số thịnh
Tràn trề dịch bệnh nước nhà suy
Những ai tâm huyết cùng lên tiếng
Hãy cứu muôn loài chớ quản chi
              Trần Hoài Nhân 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét