Thứ Ba, 14 tháng 4, 2020

DỊCH COVID 19 - Tâm Thành và Hữu Hảo
    DỊCH COVID 19

Ôi chà dịch bệnh hãy mau ra
Chân chạy mà nay phải xích nhà
Biết đến bao giờ rời khỏi cửa
Khi nào mới được lết đi xa
Điêu linh thế giới lây nguồn nhiễm
Cẩn trọng biên thùy cấm kẻ qua
Dưa hấu,thanh long gào giải cứu
Biên phòng,y tế khổ bồi ca
                       Tâm Thành
        

    CỐ VƯỢT RA

Ráng chịu cầu trời dịch chóng ra
Yên tâm dứt khoát phải nằm nhà
Già đời dễ nhiễm lo phòng kỷ
Mới đẻ còn truyền nhớ chặn xa
Chớ vội thăm nom nơi khách đến
Hãy đừng nhậu nhẹt chốn người qua
Dân cư nay đã khoanh vùng ở
Vĩnh Phúc bây giờ hết nhiễm ca !
                             Hữu Hảo Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét