Thứ Hai, 6 tháng 4, 2020

Thơ xướng họa: TÔN VINH NGÀNH Y TẾ - Đức Hạnh & Thi Hữu

Bác sĩ khám cho bệnh nhân nhiễm virus corona
đầu tiên ở Việt Nam (nay đã khỏi bệnh) - Ảnh: D.PHANT
  


CẢM TẠ & TÔN VINH QUÝ Y BÁC SĨ, ĐIỀU DƯỠNG…
ĐÃ DÂNG HIẾN TÂM SỨC 
TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG COVID-19
TÔN VINH NGÀNH Y TẾ

Chiến sĩ Ngành y quyết bảo tồn

Quên mình chống dịch sẵn sàng luôn
Tình yêu bệnh chữa ngời nhân đức
Nghĩa cử lòng trao thắm cội nguồn
Dũng cảm trừ tiêu loài “Vũ Hán”
Kiên cường bảo vệ những làng thôn
Toàn dân cảm tạ tâm Thầy thuốc
Cả nước mừng vui sẽ thịnh phồn..!

Đức Hạnh
26 03 2020
*


BÀI HỌA:
TỔ QUỐC TRI ÂN
Tình yêu thể hiện mãi sinh tồn
Tiếng gọi sơn hà nghĩa khí luôn…
Bác sĩ anh hùng khai trận tuyến
Ngành y sáng tỏ trải muôn nguồn
Thành tâm chữa bệnh trừ vi rút
Tích cực lên đường giúp huyện, thôn…
Tổ quốc tri ân người chiến sĩ [1]
Toàn dân khỏe mạnh cảnh an phồn…

Hồng Xuyến
26 03 2020
[1] Những "chiến binh áo trắng” và cuộc chiến chống COVID-19

*

TUYỆT HẢO "LƯƠNG Y NHƯ TỪ MẪU"
           "Dù xây chín bậc Phù Đồ
Không bằng làm phúc cứu cho một Người"
                 (Ca dao Phật Giáo)


"Lương y- từ mẫu" mãi lưu tồn
Phòng dịch cứu người,tận sức luôn !
Ngời sáng lương tri ! tâm hướng thiện,
Thanh cao nghĩa cử ! đạo khơi nguồn.
Giữ gìn ổn định nơi Phường-Tỉnh
Mang lại yên bình chốn Xóm-Thôn.
"Chín bậc Phù Đồ",...sao sánh nổi???
Xả thân giải nạn ! khởi vinh phồn .

Nguyễn Huy Khôi
26 03 2020

*


NGÀNH Y ĐÁNG QUÝ
Ngành y bảo vệ vững sinh tồn,
Vũ Hán kẻ thù dịch chống luôn.
Cái chết bản thân không ngại sợ,
Tồn sinh bá tánh quyết duy nguồn.
Ngày đêm tiếp thuốc lo cùng khắp,
Hôm sớm trực phòng bịnh khắp thôn.
Cao cả nghĩa nhân thầy thuốc nghiệp,
Lương y tâm rạng nước vinh phồn.

HỒ NGUYỄN
(26-3-2020)

*


Y LÝ VIỆT NAM
CMN 
Ngành y nước Việt đã trường tồn
Tuệ Tĩnh Sư khuyên duy lý luôn
Thống tắc là vì đang nghẽn mạch
Thông thương bởi lẽ biết khơi nguồn
Tinh, thần,khí, đạo, bao triều đại
Tâm, dục, chân, hình, bấy xóm thôn
Nay dịch vi trùng từ Vũ Hán
Lãn Ông Hải Thượng gọi sinh phồn ... 

CAO MỴ NHÂN
Hawthorne 26 - 3 - 2020

Xin chú thích :
Nguyên lý : Sư TUỆ TĨNH .
Thống tắc bất thông, thông tắc bất thống .
Đau bởi không thông, nếu thông ắt không đau .
Y lý Danh Tài : HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Giữ Tinh, dưỡng Khí, tồn Thần
Thanh Tâm, tiết Dục, thủ Chân, luyện Hình

*

TẤM LÒNG LƯƠNG Y
Lương y đạo đức mãi trường tồn
Chí cả quên mình chẳng ngại luôn
Nào kể gian nguy trong hiểm nạn
Vì đâu biến cố lại khơi nguồn ?
Ai đành góp gió gieo nên bão ?
Thảm trạng lan tràn cả xóm thôn
Cảm tạ công ơn người bác sĩ
Giúp cho nhân loại mãi an phồn...!!!
Hồng Vân
Bạc Liêu/26/3/2020

*


LƯƠNG Y

Ngành y áo trắng mãi vinh tồn
Gặp cảnh nguy nàn tận sức luôn
Nghĩa cử như hoa lùa ngập sắc
Tình thương giống nước chảy đầy nguồn
Vi trùng thế giới lây làng mạc
Đại dịch toàn cầu phát xóm thôn
Bệnh viện nhân viên cùng bác sĩ
Ngày đêm chữa trị đẹp tâm hồn

Minh ThuýTháng 3/26/2020

*

TÔN VINH NGÀNH Y TẾ

Hoan nghênh bác sỹ giữ sinh tồn
Cứu giúp đồng bào khỏi bệnh luôn!
Hạnh phúc vạn người tăng tỏa sắc
Tình yêu đôi lứa được khơi nguồn
Vui mừng quét sạch loài cô vít
Sung sướng làm ngời những xóm thôn
Cuộc sống bình yên rồi trở lại
Ơn người thày thuốc thực thêm phồn!

Tau Dotrong

Bắc giang, 27/3/2020

*


TÔN VINH CÁC LƯƠNG Y
Lương y giúp đở để sinh tồn
Chửa bệnh,cứu người gắng sức luôn
Đạo Đức quên thân mình khởi mạch
Tài năng đem thể xác khơi nguồn
Trọn tình trọn nghĩa nơi thành thị
Tận tụy tận tâm khắp xóm thôn
Nói bước danh nhân sư Tuệ Tỉnh
Lãn Ông Hải Thượng lão vinh phồn
songquang
27 03 2020

*


KÍNH PHỤC NGÀNH Y
Đọc Xuôi:  
Y ngành đó bệnh cứu sinh tồn,
Phẩm hạnh hồn Y chan chứa luôn !
Thi triển tài danh Y thắm mộng,
Tận tình Y đạo ý tươi nguồn !
Nguy cơ dịch phổi cần Y đức,
Dũng cảm lòng Y giữ xóm thôn !
Uy tín đấng Thần Y trọng quý…
Y tâm kính phục đáng vinh tôn !
Đọc Ngược:
Tôn vinh đáng phục kính tâm Y,
Quý trọng Y Thần đấng tín uy.
Thôn xóm giữ Y lòng cảm dũng,
Đức Y cần… phổi dịch cơ nguy.
Nguồn tươi ý đạo Y tình tận,
Mộng thắm Y danh tài triển thi.
Luôn chứa chan Y hồn hạnh phẩm…
Tồn sinh cứu bệnh đó ngành Y!

Liêu Xuyên
27 30 2020

*


TÔN VINH Y ĐỨC
[Đáo họa: «Kính Phục Ngành Y» Liêu Xuyên]
[Thuận nghịch đọc]

Thuận:
Y đức thực hành sự sống tồn
Triển khai điều trị vững tay luôn
Thi đua thể hiện lòng nhân thế
Cứu chữa tầm phương nghĩa cội nguồn
Nguy hiểm bọn vi rus Vũ Hán
Nhiệt thành đoàn Bác sĩ làng thôn
Uy nghi thắng lợi mừng trừ bệnh
Y nghiệp ngãi tình mãi trọng tôn…
Nghịch:
Tôn trọng mãi tình ngãi nghiệp y
Bệnh trừ mừng lợi thắng nghi uy
Thôn làng sĩ Bác đoàn thành nhiệt
Hán Vũ bọn vi rus hiểm nguy
Nguồn cội nghĩa phương tầm chữa cứu
Thế nhân lòng hiện thể đua thi
Luôn tay vững trị diều khai triển
Tồn sống sự hành thực đức y.
Đức Hạnh
27 03 2020

*

ƠN NGƯỜI THẦY THUỐC
Thấy bệnh, lương y chẳng để tồn
Quên mình dập dịch bước đi luôn
Khám thăm an ủi trao liều thuôc
Suy nghĩ hỏi han kiếm cội nguồn
Áo trắng tin yêu nơi diễm cảnh
Tâm hồng xoa dịu góc cô thôn
Gian nguy gắng chịu cùng dân nước
Phồn thịnh giang san góp tạo phồn . . .

Trần Như Tùng
27 03 2020


TÔN VINH NGÀNH Y TẾ
Ngành Y vạn Thưở mãi lưu tồn
Nhiệt huyết tâm nghề vẫn giữ luôn
Nghĩa cử vươn xây hồng chữ đức
Ân tình níu vọng thắm sông nguồn
Bao nhiêu sự khó dầy vai ấy
Là bấy câu thề nặng sắc thôn
Co vít hoành hành ôi đáng sợ
Công lao ...xin được khắc trong hồn *

Tuan nguyen
27 03 2020

*Qua tình hình dịch bệnh trên toàn thế giới, chúng ta cũng nên nhìn nhận rằng sự tận tình của đội ngũ nhân viên y tế của chúng ta rất nhiệt tâm trong cách phòng và chữa trị bệnh dưới sự chỉ đạo của nhà nước VN, rất hoan nghênh và cảm kích tinh thần ấy, xin mến chúc tất cả các nhân viên y tế trong cả nước được nhiều sức khỏe và đầy nghị lực giúp đời , trân trọng.

*


CẢM PHỤC NGÀNH Y
[Tự họa]
Ngành y chống dịch tỏ sinh tồn
Chuẩn đoán ngay đường khỏi bệnh luôn
Phấn khởi hi sinh vào trận tuyến
Thành tâm chữa trị đến muôn nguồn
Yêu đời quyết liệt trừ vi-rút
Mến bạn kiên cường giữ tỉnh, thôn…
Tổ quốc tri ân từng chiến sĩ..
Nhân dân cảm phục cảnh an phồn…
Đức Hạnh
28 03 2020


TRI ÂN Y BÁC SĨ

Ngành Y tế sống mãi, trường tồn
Đại dịch Coro triệt hết luôn
Cứu bệnh hiểm nghèo qua hoạn nạn
Thoát cơn bĩ cực trở về nguồn
Lương Y Từ Mẫu thương thôn xóm
Tế Độ nhân quần nhớ bản thôn
Cảm tạ công ơn Y Sĩ giỏi
Yêu người đất nước được vinh phồn

Mai Xuân Thanh
Ngày 28/03/2020

THIÊN THẦN ÁO TRẮNG

Thiên thần áo trắng rạng lương y,
Quả cảm lao vào chốn hiểm nguy.
Chữa trị bệnh nhân, thân chẳng quản,
Ngăn ngừa ổ dịch, sức nề chi !
Nguyên trinh sắc áo hòa bình dị,
Tinh nghệ cao tay tỏ diệu kỳ !
Tha vị cứu Người đầy nghĩa cử
Tái hồi, nhân loại rộ ca thi !

Nguyễn Huy Khôi
29 03 2020

NGHIỆP ĐỜI

Rằng theo nghiệp phúc giữ sinh tồn
Chữa bệnh bao chiều phải gắng luôn...
Thẳng chữ năng gìn da diết mộng
Tròn tâm gắng luyện ấm êm nguồn
Từng hôm diệt lũ trùng cô vit
Tỷ bận chăm tình nghĩa xóm thôn
Mãi chẳng từ nan vì khó nhọc
Cùng xây đất Việt sẽ hưng phồn

Trần Hằng Nga

VINH DANH NGÀNH Y:
LƯƠNG Y

"Lương y" nghê nghiệp mãi trường tồn
Chưã bệnh cứu người tận sức luôn !
Độ thế kê đơn bao quản sức,
Cứu nhân bắt mạch bệnh tra nguồn.
Một đời tận tụy vì thiên chức
Từ Mẫu xứng danh rạng xã Thôn.
Phúc chủ lộc Thây lòng chẳng ngại
Xả thân cứu nạn ! khởi danh phồn .

Uyên Quang
02 04 2020

CẢM TẠ NGÀNH Y

Quên thân chống dịch giữ sinh tồn
Nghĩa khí muôn Thầy sẵn dạ luôn
Chuẩn đoán bệnh tình khai mạch sống
Tầm phương chữa trị khỏi cơn nguồn
Tâm hồn sáng tỏ ngời trăng nước
Nghĩa cử nồng nàn đẹp xóm, thôn
Cả nước tri ân người chiến sĩ
Ngành y đại thắng cảnh hưng phồn…

Anh Hân
California – 04 04 2020


TRI ÂN LƯƠNG Y
Muôn đời thế giới vẫn còn tồn,
Lịch sử ngàn năm nhắc nhở luôn:
Bệnh dại Pasteur thuốc chủng gốc, (1)
Yersin dịch hạch chuột suy nguồn, (2)
Trùng Lao, Than, Tả danh y Koch (Cốc), (3)
Tuệ Tĩnh Lãn Ông rạng xóm thôn.
Dốc sức chung đường lo sức khỏe
Tài năng xuất chúng tạo sinh phồn.
Đàm Giang
04/04/2020
(1) Vaccine for rabies
(2) Yersinia pestis.
(3). Tuberculosis, Anhtrax, Cholera.

TÔN VINH NGÀNH Y TẾ

Viết PPS- đặng lưu tồn
Chiến Sĩ ngành Y giữ nghiệp luôn :
Hải Thượng Lãn Ông - Thầy mở lối ,
Thiền Sư Tuệ Tĩnh - Bậc khai nguồn .
Người sau Y Tổ Trong làng xã,
Kẻ trước Dược Sư ở huyện thôn .
Dân chúng ghi ơn Tu Bip giỏi
Đại dịch tan tành - nước thịnh phồn

Lạc Thủy Đỗ Quý Bái
05 04 2020


TÌNH YÊU CAO VỜI *
Để thay lời tri ân các Y Bác Sĩ
đang săn sóc các bịnh nhân Covid 19
Liều thân để kẻ khác trường tồn
Chẳng ngại nguy cơ thí mạng luôn
Bệnh dịch không quên lời nguyện ước **
Tình yêu gợi nhớ mạch suối nguồn
Thành tâm đi khắp nơi làng xã
Nhiệt huyết tràn đầy chốn cuối thôn
Chỉ muốn dân lành mau mạnh khỏe
Dẫu cho xác chết vẫn còn hồn

Nông gia hai lúa NJ USA
Mùa Covid 19 năm 2020
* Lời Chúa: Ta là suối nguồn yêu thuơng và không có tình yêu nào cao vời cho bằng tình yêu của người dám
thí mạng sống mình vì người khác.
** Lời thề với Thánh tổ Y khoa Hippocrates


TÌNH YÊU LÀ SỰ SỐNG
[Đáo họa: “Tình Yêu Cao Cả”- Nông gia hai lúa NJ USA]

Thể hiện tình yêu [1] sự sáng tồn
Quên mình cứu bạn sẵn sàng luôn
Vào ngay ổ dịch trừ vi rút
Tiến thẳng đoàn quân hủy bệnh nguồn…
Nghĩa khí can trường tiêu lũ khuẩn
Anh hùng dũng cảm giữ làng thôn
Dù cho bỏ mạng, cho người sống [2]
Dẫu phải thành tro...đượm thắm hồn…

Đức Hạnh
05 04 2020
[1] “Đây là điều răn của Thầy: Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,11-13)


[2] "Ai giữ mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống vì Thầy thì sẽ tìm lại được"CẦU CHO THẾ GIỚI

Cầu mong thế giới được sinh tồn
Lạy Chúa xin đừng huỷ diệt luôn.
Dịch bệnh thanh trừng dân bỏ tổ,
Tai ương cảnh tỉnh nước quên nguồn.
Lời kinh khẩn thiết vang phường phố,
Tiếng nguyện chân thành rộn bản thôn.
Chúa động thâm tình xua bão tố,
Trần gian lại sống động vinh phồn.
Tony Nguyễn
07 04 2020

KHOA HỌC & LÒNG NHÂN
[Đáo họa: Cầu Cho Thế giới” Tony Nguyễn]

Tình yêu thắm nở vọng hưng tồn
“Mến Chúa, yêu người” [1]có giữ luôn !?
Vũ lực thanh trừ không nhớ tổ
Lương tâm hủy diệt đã quên nguồn
Việc làm chính nghĩa ngời nhân tố
Cử chỉ chân thành thắm ngãi thôn…
Hóa giải hạt nhân…[2] lòng tỉnh ngộ
Đi trên đường Chúa thế nhơn phồn…
Đức Hạnh
08 04 2020
[1] Mười điều răn của Đức Chúa Trời, tóm về hai điều này:
Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự,
sau lại yêu người như mình ta vậy.
[2] Giãi trừ: Những thế lực, những công cụ….gây hủy diệt nhân loại…
Biến đổi: Những gì gây thù hận, chiến tranh… thành những phương tiện nuôi dưỡng con người.

VIỆT NAM CHIẾN ĐẤU NGĂN CHẶN BỆNH DỊCH

VIỆT ta sáng tỏ sẽ sinh tồn !
NAM cảnh ngăn ngừa cẩn thận luôn
CHIẾN thắng lây truyền an đất mẹ
ĐẤU tranh chống lại thắm bao nguồn
NGĂN loài Vũ Hán sanh mầm bệnh
CHĂN những vi trùng hại xóm, thôn…
BỆNH đã chữa lành dân phấn khởi [1]
DỊCH tan cuộc sống mãi vinh phồn..!
Hạnh Trương
08 04 2020
[1] Việt Nam :Cập nhật tình hình nhiễm Covid-19
đến 11h00 ngày 8/4/2020:
Tử vong: 0
Số trường hợp mắc: 251
Trong đó, tổng số ca bình phục là: 126


NGÀNH Y CHIẾN ĐẤU NGĂN CHẶN BỆNH DỊCH

NGÀNH khai sự sống cảnh sinh tồn !
Y đức làm đầu nghĩa đượm luôn
CHIẾN trận kiên cường tiêu lũ ..Vít
ĐẤU tranh quyết liệt giữ muôn nguồn
NGĂN ngừa chữa trị tìm phương thuốc
CHẶN đánh khoang vùng tới xã thôn…
BỆNH khỏi bao phần nhờ bác sĩ…
DỊCH lui nước Việt sẽ an phồn..!
Thành Kha
09 04 2020

ĐỒNG TÂM CHIẾN ĐẤU NGĂN CHẶN BỆNH DỊCH

ĐỒNG triệt Cô..na chẳng để tồn !
TÂM tình cả nước vững lòng luôn
CHIẾN khai thế trận tầm vi rút
ĐẤU diệt Cô..na thắng những nguồn…
NGĂN cản cách li tiêu dịch tễ
CHẶN trừ bảo vệ giữ hương thôn…
BỆNH tan cảm tạ Ngành y tế
DỊCH rút trần gian cảnh sẽ phồn..!
Lê Xuân Thơ
09 04 2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét