Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

LỜI THA THỨ


THƠ XƯỚNG HỌA
Đức Hạnh & Thi Hữu
"LỜI THA THỨ LÀM RÚNG ĐỘNG NƯỚC MỸ"
LỜI Người thiện cảm trổ ngàn hoa
THA kẻ sát nhân tỏ thuận hòa
THỨ lỗi Yêu người luôn chúc phúc
LÀM điều Mến Chúa đã truyền xa
RÚNG toàn thế giới vui thiên địa
ĐỘNG cả lương tri thắm hải hà
NƯỚC mắt ăn năn và hối cải…
MĨ tình - Bác ái nở ngời hoa…
Đức Hạnh 13 10 2019
BÀI HỌA
MỸ CẢNH TRẦN GIAN
LỜI tỏ nhân từ mãi ngát hoa
THA đi kẻ hại…giữ nhơn hòa
THỨ tha bác ái tình vươn nở
LÀM việc nhân từ nghĩa tiến xa
RÚNG cả tâm hồn ngời đạo lý
ĐỘNG luôn thế giới đẹp thiên hà
NƯỚC Trời thể hiện đường Chân lý
MỸ cảnh gian trần đượm sắc hoa.
Hồng Xuyến 13 10 2019
SAU LỜI
[khoán thủ,4 vận]
LỜI tỏ lời hơn vạn sắc hoa
THA cho tội phạm trước quan tòa!
THỨ điều ác quỷ , hồn cao thượng
LÀM việc nghĩa nhân, đức thấm xa...
RÚNG khắp thế nhân rung hải địa
ĐỘNG tràn châu lục náo sơn hà!
NƯỚC Trời ơn Chúa khai tâm sáng
MỸ - đạo cứu người rạng tháp hoa!
Nguyễn Huy Khôi 13 10 2019
KÍNH CHÚA YÊU NGƯỜI
          LỜI THA THỨ
LỜI nói bao dung đẹp tựa hoa
THA người ngộ sát mới ôn hòa
THỨ ai phạm lỗi không che giấu
LÀM kẻ lỡ sai chẳng chạy xa
RÚNG dạ năm châu, yêu Tổ Quốc
ĐỘNG lòng thế giới, mến Sơn Hà
NƯỚC buồn thương xót thanh niên trẻ
MỸ quốc, tình nhân loại nở hoa...!
Mai Xuân Thanh 13 10 2019
U S A HÀNH .
LỜI đẹp như muôn vạn sắc hoa
THA hương chạnh nhớ thủa nhân hoà
THỨ tha thiên hạ thêm kề cận
LÀM thử hành trình dẫu cách xa
RÚNG nhịp tim thơ thương xã tắc
ĐỘNG câu tình muộn biệt sơn hà
NƯỚC Hoa Kỳ vốn tôn Dân Chủ
MỸ THIỆN CHÂN cùng lộng ý hoa...
CAO MỴ NHÂN
Hawthorne14 10 2019
LỜI NGỎ
LỜI còn thắm đượm phủ nhành hoa
THA bọn dối gian trải tiếng hòa
THỨ đã êm truyền ghi xứ lạ
LÀM về nghiệp lớn thuở hoài xa
RUNG ngoài góc biển đưa dòng thả
ĐỘNG sóng chờ xô giữa thủy hà
NƯỚC cuộn lên đời xao xuyến ngả
MỸ tràn nghĩa mộng viết tình ca
Hằng Nga Trần 14 10 2019
ĐỘ LƯỢNG
[Đáo họa:“Lời Ngỏ” Hằng Nga Trần]
LỜI nói nhơn từ nở rực hoa
THA nhân hướng thiện tỏ ôn hòa
THỨ phường tội lỗi tình cao cả
LÀM kẻ côn đồ dạ xót xa…
RÚNG cả tâm hồn ngời vạn ngả
ĐỘNG luôn tứ hải đẹp sơn hà
LÒNG Em đại lượng cho ân xá
NGƯỜI ấy vui mừng…dạ hát ca…
Đức Hạnh 14 10 2019
LỜI ÔN HÒA
Lời nói nhẹ nhàng đẹp mộng hoa
Tha buông gian dối, khéo nương hoà
Thứ dung lầm lỗi, nhân tình đối
Làm thiện xót đời, tiếng dặm xa
Rúng đến đài thiên, soi tánh đức
Động xoa huệ não, rạng san hà
Nước nhà lý thật dang tay rộng
Mỹ ý thấm tầng đạt mỹ hoa
Đặng Xuân Linh 14 10 2019
LÒNG NHÂN ÁI
LỜI nói chân thành nở thắm hoa
THA cô, ngộ sát chúc an hòa
THỨ người tội lỗi tình trong sáng
KHIẾN kẻ hung đồ dạ xót xa…
RÚNG cả tâm hồn khai đạo nghĩa
ĐỘNG luôn tứ hải trỗi sơn hà
LÒNG Em đại lượng và khuyên nhủ
NGƯỜI hãy quay về…Chúa sẽ tha…
Thành Kha 15 10 2019
THÔNG ĐIỆP YÊU THƯƠNG
[tự họa]
Vườn yêu nẩy nở tình nhân thế
Đạo đức sinh thành những đóa hoa
[THTK]
VƯỜN mộng khai nguồn tỏa ngát hoa
YÊU thương thứ lỗi tỏ an hòa
NẨY dòng độ lượng tâm hoài thắm
NỞ tính nhơn từ ngải chẳng xa
TÌNH nghĩa chàng Trai ngời ý Chúa
NHÂN tâm lẽ phải đẹp thiên hà
THẾ trần cảm động mừng Thông điệp…
ĐẠO ĐỨC SINH THÀNH NHỮNG ĐÓA HOA.
Đức Hạnh 15 10 2019

ĐĂNG TỪ NGUỒN Email: duchanhpoem@gmail.com
Cảm xúc từ nguồn:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét