Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2019

TINH THẦN BẤT KHUẤT - Nguyễn Thanh Bá và quý thi hữuBÀI XƯỚNG :
(Hưởng ứng phong trào toàn dân chống ngoại xâm)
TINH THẦN BẤT KHUẤT
Đất của ta và biển của ta
Đấy là di sản tự ông cha
Máu xương tô thắm hồn dân tộc
Công sức lưu danh nghiệp cửa nhà
Đánh giặc xưa – tìền nhân xuất trận
Đuổi tàu nay – tuổi trẻ xông pha
Tinh thần thủy chiến Trần Hưng Đạo
Thúc dục vùng lên trẻ chí già .
Nguyễn Thanh Bá
*
Bài họa 1:
QUYẾT GIỮ ĐẾN CÙNG
Đây vùng biển của Việt Nam ta
Sóng nước ru hời tiếng mẹ cha
Lịch sử còn tô hồng mạch chữ
Mồ hôi vẫn đổ rát vai nhà
Luồng, khơi mấy nẽo từng đau trộn
Muối, máu bao đời đã mặn pha
Quyết giữ thiêng liêng thềm tổ quốc
Quên thân đâu kể trẻ hay già.
Lan Phương
*
Bài họa 2:
TINH THẦN BẤT KHUẤT
Bản đồ chữ S biển trời ta
Di sản ngàn xưa của mẹ cha
Xương trắng máu hồng xây vững cõi
Hồn Âu khí Lạc giữ yên nhà
Diên Hồng – Bô lão hô: xung trận
Hà Nội – Toàn dân thét: tiến pha
Chiến tích Quang Trung tan giặc Mãn
Tinh thần bất khuất sá chi già .
Tâm Hương – Danh Ho Thanh
*
Bài họa 3:
TINH THẦN BẤT KHUẤT
Tổ quốc của ta là của ta
Đất liền biển đảo của ông cha
Cất công ta giữ từng tấc đất
Cấm cửa kẻ gian muốn chiếm nhà
Hãy nhớ chuyện xưa hồn bất khuất
Đừng quên tích cũ chẳng phôi pha
Người dân nước Việt không quỳ gối
Trẻ quyết đứng lên nối tiếp già .
Bảo Như
*
Bài họa 4:
SÁNG DẠ GIỮ MIỀN XA
Vùng biển vùng trời của nước ta
Ngọc ngà châu báu của ông cha
Tổ tiên quyết chí xây bờ cõi
Dân tộc đồng tâm dựng nước nhà
Lịch sử nghìn năm thề chiến đấu
Bạch Đằng một thưở quyết xông pha
Biển đông Trung Quốc đang xâm chiếm
Thề quyết vùng lên – trẻ tới già .
Huỳnh Thâm
*
Bài họa 5
BẤT KHUẤT
Tàu giặc ngang nhiên chiếm biển ta
Phải nên gìn giữ đất ông cha
Kiên cường bất khuất an bờ cõi
Chiến dấu bền gan vững cửa nhà
Theo bước tổ tiên thề <<sát Thát>>
Noi gương hào kiệt hẹn xông pha
Diên Hồng nợ nước cùng sinh tử
Bất kể gái trai trẻ lẩn già .
Nhã My
*
Bài họa 6:
TINH THẦN BẤT KHUẤT
Giữ gìn bờ cõi Việt Nam ta
Thế hệ đàn con nối chí cha
Nghĩa khí thấm sâu hồn Việt tộc
Can cường lan tỏa nước non nhà
Phá xiềng – lớp trẻ dang chân bước
Rửa hận – toàn dân lấy máu pha
Sóng Bạch Đằng xưa – nay biển cả
Đánh quân xâm lược ngại chi già .
Thương Yến Tử
*
Bài họa 7:
TINH THẦN BẤT KHUẤT
Tự hào dân tộc Việt Nam ta
Giữ vững đôi chân tiếp bước cha
Nô lệ ngàn năm gìn bản sắc
Kiên trung bao thuở giữ yên nhà
Diên Hồng bô lão bày mưu kế
Sông Nhị xác thù nhuộm máu pha
Lịch sử lưu danh bao thế hệ
Đấu tranh giữ nước kể chi già .
Hồ Thanh Hà
*
Bài họa 8:
TINH THẦN BẤT KHUẤT
Gấm vóc giang sơn tổ quốc ta
Ngàn năm văn hiến của ông cha
Máu xương chồng chất gìn song núi
Của cải tuôn ra giữ nước nhà
Lủ giặc Trung Hoa hòng lấn chiếm
Quân dân Nam Việt quyết xông pha
Tinh thần yêu nước dâng hào khí
Đánh đuổi ngoại xâm cả trẻ già .
Hohachai1948@gmail.com
*
Bài họa 9:
VỮNG DẠ GIỮ MIỀN XA
Dân tộc anh hùng – lịch sử ta
Kỳ quan chữ S – máu ông cha
Bao phen lận đận nước còn Chủ
Mấy bận gian nan đất có nhà
Thường Kiệt tuyên ngôn – tâm ý chiếu
Quang Trung xuất trận – ngọn đèn pha
Trung Hoa xâm lược không kiên nể
Nước Việt tòng quân chẳng nệ già .
Huỳnh Thâm
*
Bài họa 10:
LỜI SÔNG NÚI
Hỡi bọn bá quyền chớ nghĩ ta …
Hãy xem lịch sử của ông cha
Bao lần xâm lược mang nhục nước
Mấy bận xua quân tan nát nhà
Dẫu nhỏ tinh thần nung khí tiết
Gan lì ý chí quyết xông pha
“Diên Hồng” còn vẵng lời sông núi
“Tổ quốc lâm nguy” . . . hỡi trẻ già ! . . .
Vĩnh Hoàng
*
Bài họa 11:
BẢO VỆ NON SÔNG
Việt Nam Tổ quốc của chúng ta
Sông núi linh thiêng của ông cha
Nghìn năm bất khuất hồn dân tộc
Vạn đợi kiên trung vận nước nhà
Thuở trước tiền nhân thề chiến đấu
Ngày nay hậu thế quyết xông pha
Diên Hồng vọng mãi lời xung trận
Hiệu triệu muôn dân trẻ lẫn già.
4-6-2018
Kham Nguyen Dinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét