Thứ Hai, 5 tháng 8, 2019

NGHĨA KHÍ ANH HÙNG – Đức Hạnh & Thi Hữu
NGHĨA KHÍ ANH HÙNG

Oai hùng nghĩa khí bậc cần vương
Thế trận bè Nguyên đã tỏ tường
Đánh diệt phường Mông * gìn lãnh thổ
Khai nguồn nước Việt giữ ngàn phương 
Quân thù kính phục lời danh Tướng 
Bọn Phỉ nhìn kinh bãi chiến trường
Dẫu tử, không làm vua giặc bắc **
Muôn thời tướng Trọng mãi nồng hương.

Đức Hạnh 
02 08 2019
.
* "Kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ nhất là cách người Việt Nam gọi cuộc chiến đấu của quân dân"

** Trần Bình Trọng để lại tấm gương sáng mãi muôn đời 
với câu nói đi vào sử sách, thi ca: “Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc”


THƠ HỌA:

CHÍ KHÍ DANH TƯỚNG TRẦN BÌNH TRỌNG
CMN
Ham chi tước Bắc để xưng vương
Lời thốt muôn xưa rõ tận tường
Danh tướng Trần gia luôn lẫm liệt
Thiên tài Việt tộc mãi chân phương
Phạt Mông, Bình Trọng cười Nguyên tặc 
Dẹp Hán, quân dân dựng võ trường 
Hơn một ngàn năm xa tít tắp 
Vua Nam nức tiếng giữ quê hương 

Hawthorne 2 - 8 - 2019 
CAO MỴ NHÂN


CHỈ MỘT LỜI THÔI !

Một lời chính khí khiến thành Vương
Miệng thốt lên câu đã rõ tường
“Ta chẳng làm vua nơi Bắc xứ
Thà làm ma quỉ ở Nam phương”
Kẻ thù khiếp dạ run tay kiếm
Giặc Hán kinh tâm động pháp trường
Bình Trọng làm nên trang sử Việt
Vang lừng muôn thuở mãi lưu hương

songquang
20190802


TRẦN BÌNH TRỌNG

Vọng tộc anh hùng*đấng nghĩa vương**
Nghìn thu sách lược rạng Thiên Trường
Cầm chân Mông Cổ xa Đà mạc 
Hộ giá Vua Trần giữ Cố hương
Khí phách Trời Nam còn giục giã
Thần hồn Đất Bắc hết khoa trương
Tuổi đời hai sáu ngân cao giọng ***
Dũng kiệt muôn đời rọi bốn phương !

Như Thị
 
• Ghi chú:
*Trần Bình Trọng thuộc dòng dõi Đại Hành Hoàng Đế Lê Hoàn sinh ở xã Bảo Thái, nay thuộc huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Vợ Trần Bình Trọng là công chúa Thụy Bảo (Thụy Bảo đã có một đời chồng trước là Uy Văn Vương Toại). Sau này, con gái của Trần Bình Trọng, Chiêu Hiến Hoàng thái hậu, là mẹ của Trần Minh Tông, vua thứ năm triều Trần. Sử sách không ghi chép cha mẹ ông là ai. Tuy nhiên, có tài liệu nói phụ thân ông là danh tướng thời Trần Thái Tông là Lê Phụ Trần. Lê Phụ Trần lập công lớn trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ nhất, nên được vua gả công chúa Chiêu Thánh cho. Trần Bình Trọng có thể là con của Lê Phụ Trần với Lý Chiêu Hoàng

**Ông hy sinh khi chặn quân Nguyên ở bãi Thiên Mạc,Đà Mạc được truy phong làm Bảo Nghĩa Vương

*** Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc. Ta đã bị bắt thì có một chết mà thôi, can gì mà phải hỏi lôi thôi.
Đó là một trong những câu nói nổi tiếng nhất trong lịch sử chống ngoại xâm cũng như lịch sử Việt Nam nói chung, trở thành một trong những biểu tượng của tinh thần yêu nước chống ngoại xâm của dân tộc Việt. Không thể khuất phục được Trần Bình Trọng, quân Nguyên buộc phải giết ông vào ngày 21 tháng Giêng năm Ất Dậu (26-2-1285)

.

NGHĨA KHÍ TRẦN BÌNH TRỌNG

Giặc dụ Trần bình Trọng chức vương 
Lời ông dõng dạt rõ am tường 
Thề là quỷ dữ trời Nam bộ 
Quyết chẳng vua tồi đất Bắc phương 
Tướng sĩ tìm binh đầy dũng cảm 
Quân dân chọn mã ắp can trường 
Xua Tàu đuổi Hán dành bờ cõi 
Lịch sử ngàn đời “ hữu xạ hương “

Minh Thuý 
02 08 2019


HÀO KHÍ VIỆT NAM
 (mạ đề)

Nghĩa cử muôn dòng đượm sắc hương
Dìm thây lũ giặc xuống Giang trường
Tầm vông chẳng mạnh đâm ngàn tướng
Gậy gỗ đâu hùng oánh tỷ phương
"Quỷ đất Nam" này tâm mãi vượng
Kìa dân nước Việt ngữ luôn tường
Bao đời kế tục khơi nguồn dưỡng
Trảm lũ gian tà mộng bá vương.

Trần Hằng Nga
03 08 2019

DŨNG KHÍ TRẦN BÌNH TRỌNG
(Đáo họa)

Anh hùng dũng khí tỏa ngào hương
Tổng Trọng cầm quân vững chiến trường
Diệt phỉ rừng chông gài những hướng
Tiêu Tàu kiếm thuật trải ngàn phương
Làm ma cõi Việt hồn không vướng
Đặng nghĩa trời Nam cảnh mới tường
Một chữ khai nguồn ngời lý tưởng
Muôn đời mãi nhớ mộng tình vương

Đức Hạnh
03 08 2019

NHỚ CỤ TRẦN BÌNH TRỌNG 

Khí phách để đời : Bảo Nghĩa Vương*!
Xả thân giữ nước chí can trường!
Lòng trung một dạ không lay chuyển
Tín nghĩa hai vua** đã tỏ tường
Thà chết vinh, lời vang bốn biển
Hơn sinh nhục, mặt cúi nghìn phương!
Người Nam khắc Cụ trong tâm khảm
Thắp tại tim mình những nén hương!


Tau Dotrong
Bắc giang, 03/8/2019

*: Để tưởng nhớ ông, nhà vua truy phong cho ông làm Bảo Nghĩa Vương 
** Hai vua: Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông
.

PHÓ MẶC

Sự thế buồn vui quá tỏ tường
Tâm tham trí thiển lộ bao phương
Chiều quê nắng trải buồn khôn nói
Trăng lạnh sương vây khói đoản trường
Đêm mờ hoa rũ đời u ám
Ngày nắng mây che gió quạnh hương
Biển tím sóng xô sầu vướng khổ
Nhân tài phó mặc chuyện cần vương

vetratho
03 08 2019    

BẢO NGHĨA VƯƠNG TRẦN

Hàng ngũ trùng trùng theo sát Vương
Khổ đau nô lệ đã am tường
Toàn dân xung trận vây bao chốn
Quân lính liều mình giết mọi phương.
Tướng Trọng vung gươm vào chiến trận
Giặc Tàu rải xác khắp sa trường.
Cho dù bị bắt , ngang nhiên đứng
“ Thà quỷ không thèm ... “ mãi ngát hương .

Trần Như Tùng
05 08 2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét