Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

Thơ xướng họa: NÀNG THƠ DẬY SÓNG - Đức Hạnh và Thi hữu

32dance_v1-2b_start-logo-3.jpg


NÀNG THƠ DẬY SÓNG
(Thuận nghịch độc)
Thuận
Nồng say dáng ngọc trổ hương tình
Vọng nhớ vườn thơ luyến nghĩa tình

Lòng ước cảnh quê ngời biển vịnh
Mộng khai hoa bướm đẹp sông tình
Dòng khơi sáng tỏ hoài yêu tính
Bóng tỏa hồng tươi mãi quý tình
Thương nở nụ trao đời trọng kính
Nàng thi dậy sóng trỗi xuân tình.

Nghịch
Tình xuân trỗi sóng dậy thi nàng
Kính trọng đời trao nụ nở thương
Tình quý mãi tươi hồng tỏa bóng
Tính yêu hoài tỏ sáng khơi dòng
Tình sông đẹp bướm hoa khai mộng
Vịnh biển ngời quê cảnh ước lòng
Tình nghĩa luyến thơ vườn nhớ vọng
Tình hương trổ ngọc dáng say nồng

Đức Hạnh
06 07 2019

BÀI HỌA

MINH TÌNH
(Thuận nghịch độc)
Thuận
Minh đạo chánh đường - rõ cảnh tình
Cảnh tâm trong sáng - thoả xuân tình
Minh quang kiến thị - ngời sông nước
Độ đức an nhiên - thắm mộng tình
Minh nguyệt điền viên - hồng cuộc sống
Minh phương gia thị - sáng duyên tình
Minh bình rõ tỏ - yêu nguồn cội
Minh nhật tắn tươi - nở nghĩa tình

Nghịch
Tình nghĩa nở - tươi tắn nhật minh
Cội nguồn yêu - tỏ rõ bình minh
Tình duyên sáng - thị gia công chính
Cuộc sống hồng - viên điền nguyệt minh
Tình mộng thắm - nhiên an đức độ
Nước sông ngời - thị kiến quang minh
Tính xuân thỏa - sáng trong tâm cảnh
Tình cảnh rõ - đường chánh đạo minh

Vetra Thơ
06 07 2019

***

TÌNH XUÂN TUNG CÁNH
(Thuận nghịch độc)

Thuận
Nồng cháy nụ xuân thắm thỏa tình
Mộng hoa chan chứa đượm hương tình
Động khơi biển hát hòa sơn lĩnh
Dòng trỗi sóng dâng nhớ biển tình
Lồng sóng nhạc trôi hoài tới đỉnh
Lộng trăng thơ nổi mãi khai tình
Sông hòa núi vọng đời hưng thịnh
Hồng trổ đóa hoa nở nghĩa tình

Nghịch
Tình nghĩa nở hoa đóa trổ hồng
Thịnh hưng đời vọng núi hòa sông
Tình khai mãi nổi trăng thơ lộng.
Đỉnh tới hoài trôi nhạc sóng lồng
Tình biển nhớ dâng đời tỏa vọng
Lĩnh sơn hòa hát biển khơi bồng
Tình hương đượm chứa chan hoa mộng
Tình thỏa thắm xuân nụ cháy nồng

Hồng Xuyến
06 07 2019

***

CẢNH TÌNH XUÂN

Thuận
Nồng thắm cảnh xuân nở nụ tình
Lộng thơ hòa nhạc tỏa duyên tình
Dòng khơi tỏ sáng ngời non đỉnh
Động khởi tươi xinh đẹp biển tình
Dòng thác vẫy vùng ra nới vịnh
Mộng hoa khai diễn trổ vươn tình
Vòng quanh giấc điệp đời chưa tĩnh
Mong ước thế nhân đượm nghĩa tình

Nghịch
Tình nghĩa đượm, nhân thế ước mong
Tĩnh chưa đời, điệp giấc quanh vòng
Tình vươn trổ diễn khai hoa mộng
Vịnh nới ra vùng vẫy thác dòng
Tình biển đẹp xinh tươi khởi động
Đỉnh non ngời tỏ sáng khơi dòng
Tình duyên tỏa nhạc hòa thơ lộng
Tình nụ nở xuân cảnh thắm nồng

Hạnh Trương
06 07 2019

***

VỌNG HỒN THI KHÁCH 
(Thuận nghịch độc)

Đọc Xuôi: 
Nồng ấm nữ xuân đượm ngát tình,
Vọng hồn thi khách đắm mê tình.
Lòng hương lửa đượm lời ngâm vịnh,
Mộng liễu tơ hoà nhạc ướm tình.
Dòng toả mực duyên trao đức tính,
Bóng đùa gương lược nở ân tình.
Hồng hoa nhuỵ đẹp mầu thương kính…
Mong nhớ cuộc đời thắm nghĩa tình !

Đọc Ngược:
Tình nghĩa thắm đời cuộc nhớ mong,
Kính thương mầu đẹp nhuỵ hoa hồng.
Tình ân nở lược gương đùa bóng,
Tính đức trao duyên mực toả dòng.
Tình ướm nhạc hoà tơ liễu mộng,
Vịnh ngâm lời đượm lửa hương lòng.
Tình mê đắm khách thi hồn vọng…
Tình ngát đượm xuân nữ ấm nồng !

Liêu Xuyên
07 07 2019TÌNH CẢM RẼ CHIA
(Thuận Nghịch Độc-Thủ Vỹ Song Điệp Độc Vận) 

Thuận độc
Nồng đượm say men vỗ sóng tình
Vọng vô sầu, rượu uống hương tình
Lòng mong hội họp thơ ngâm vịnh
Mộng ước đong đầy gánh nặng tình
Dòng lệ tựa châu hoài trọn tính
Bóng hình như bạn mãi chung tình
Sông dò chẳng hẹn cùng tương kính
Trông ngóng cố nhân quý cảm tình

Nghịch độc
Tình cảm quý nhân cố ngóng trông
Kính tương cùng hẹn chẳng dò sông
Tình chung mãi bạn như hình bóng
Tính trọn hoài châu tựa lệ dòng
Tình nặng gánh đầy đong ước mộng
Vịnh ngâm thơ, họp hội mong lòng
Tình hương uống rượu sầu vô vọng
Tình sóng vỗ, men say đượm nồng...(!)

Mai Xuân Thanh

Ngày 08/07/2019
    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét