Thứ Tư, 26 tháng 6, 2019

TUYỂN THỢ CÀY – Đức Hạnh & Thi Hữu
Trang thơ của bạn thích cười
Mời chàng..vẫy bút cho đời nở hoa


TUYỂN THỢ CÀY

"Hạ Thủ Liên Minh" *

Tuyển dụng cần Anh đủ sức cày
**
Bừa rồi cấy mạ bỏ phân ngay
Hàng khơi nở nụ vui nhiều cảnh
Mộng trổ hoa cười thỏa lắm ngày
Tháng hạn đồng em cần xả nước
Non ngàn hạt giống phải thành cây
Gai cành cỏ dại đầy nương rẫy
Ruộng nổi gò cao...thử các thầy!

Đức Hạnh
15 06 2019
* "Hạ Thủ Liên Minh" 
"Ghép chữ cuối của câu trên với chữ đầu, của câu dưới phải có nghĩa, hoặc mạch văn trong 1 cú bị cắt đoạn mang nghĩa khác, nhưng nối xuống câu dưới lại mang ý khác.” 
(HTLM - Thi nhân: Nguyễn Minh Tuấn - sáng tạo) 

** cày bừa, ngay hàng, cảnh mộng, ngày tháng, nước non, cây gai. Rẫy ruộng
  


NHỮNG BÀI HỌA

ĐỢI CÀY
 

"Htlm"

Nhà em đám ruộng chửa ai cày
Cuốc xới vun trồng nhủ đến ngay
Ngắn cổ dài lưng cùng bác sửu
Mộng cơm chờ cháo lẫn đêm ngày
Tháng khô trời hạn nhưng giàu nước
Non gọi sông chờ hẳn tốt cây
Cối ngửa chày chêm mùa gặt rẫy
Nương mong nhắn đợi lưỡi ông thầy.*

Nguyễn Thắng
15 06 2019

*lưỡi cày.
Sửu mộng = trâu mộng.
.


DÂNG LÊN THẦY

"H
tlm"

Ngắm kĩ chàng ơi! Hãy thử cày
Bừa khi đúng vụ phải vào ngay
Dòng khai mạch nước thông từng mảnh
Ruộng nổi chồi bông trổ những ngày
Tháng bảy thu về vui đẹp ngõ
Đường quê mộng nở trỗi tươi cây
Đêm rẳm phấn khởi càng xay gạo
Trắng nõn Nàng Hương* tặng quý thầy.

Hồng Xuyến
15 06 2019

* Lúa Nàng Hương là một trong các giống lúa đặc sản của Việt Nam.
 

VUI TRÚNG TUYỂN

"Htlm"
Chàng vui đạt tuyển khoái đi cày
Bừa nhuyễn nương đồi, ảnh đến ngay
Mảnh ruộng gò trên vừa trỗi nước
Non ngàn rẻo trước đã trồng cây 
Vườn tươi giống nở ngời hoa mộng
Cảnh thắm tình mơ đẹp những cây
Lúa giã chày reo mừng trúng vụ
Mùa thu phấn khởi tạ ơn thầy !

Hạnh Trương

16 06 2019

.
THỢ CÀY
"Htlm"
Dùi tung đám mạ khỏi thuê cày
Ủi, lão xin thề bụng vốn ngay
Thẳng dạ chê tiền nhưng thích chỗ
Vừa khuôn ướm buổi lại mơ ngày
Mai cùng góp gạo đầy ngăn của
Để mãi chung tình thắm rặng cây
Cỏ mộng vườn xuân tràn nõn ướt
Nhòe đôi thạch nhũ trả công thầy.

Nguyễn Kiệm

16 06 2019

EM TUYỂN THỢ CÀY

"Htlm"
Trâu băng ngựa đạp chẳng ai cày
Bừa bộn tâm tình tuyển thợ ngay
Thẳng lội ba vòng không hết khắc
Phục thông một giếng chỉ trong ngày
Mai đào cuốc xới mơ thành sự
Nghiệp bá đồ vương hưởng quả cây
Cối giã chày khua vui thế cuộc
Đời ta hạnh phúc thỏa công thầy

Cao Quang Sau

20 06 2019


 CÓ ĐỦ TÀI NĂNG!    
(
Đáo họa)
Có đủ tài năng sẽ mượn cày
Bừa vùng trước ngõ thợ vào ngay
Hàng biên cỏ mọc trườn qua đám 
Ruộng mảnh gò khơi đợi thả nước
Suối chảy nguồn khai ngời những ngày
Mùa về cảnh vọng thắm hàng cây
Vườn trăng sáng tỏ nàng hong lúa
Giã gạo nồng thơm nhớ gửi thầy!

Đức Hạnh

20 06 219

    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét