Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019

NGÀY BÁO CHÍ VIỆT NAM - Đức Hạnh & Thi HữuNGÀY BÁO CHÍ VIỆT NAM
“Thủ nhất thanh”

Báo tỏ bình minh ngời vạn ngãBáo loan sự thật thắm sơn hà Báo trung, đất mẹ không nghiêng ngả 
Báo thực, dân tình chẳng cách xa
Báo trỗi công bình khai biển cả
Báo hòa chính nghĩa nở ngàn hoa
Báo yêu lẽ phải nào sa ngã
Báo vọng nhân quyền mãi mở ra…

Đức Hạnh
21 06 2019

CÁC BÀI HỌA

BÁO...
“Tnt”

Báo đền ơn đức tình dang rộng
Báo hiếu Mẹ Cha lượng hải hà
Báo nghĩa sinh thành tươi vạn ý
Báo công dưỡng dục đẹp muôn hoa
Báo ân sông núi lòng không thẹn
Báo đáp giang sơn dạ chớ xa
Báo oán Sự đời đừng cố chấp
Báo thù cõi thế...hãy buông ra

songquang 20190621

HỔ BÁO
“Tnt”

Hổ quyền nhũng lạm rơi nhà đá
Hổ tướng ngồi cao giữ biển hà
Hổ phách màu tươi hoài sáng lạ
Hổ mình sức mọn chẳng ngời xa
Hổ ngươi sự nghiệp cùng cây lá
Hổ thẹn danh tài với cỏ hoa
Hổ cốt xin bền trong trí dạ
Hổ mình trí thức lại khờ ra

HANSY 
21 06 2019

VĂN CHƯƠNG
“Tnt”

Văn tình viết lách trầm hương quả
Văn trí vun lên động thủy hà
Văn tiếu anh hào còn đến lạ
Văn bình thế sự dẫu trôi xa
Văn vào biển rộng thuyền đầy cá
Văn ghé đồng bằng lúa ngợp hoa
Văn đảo càn khôn huyền diệu á
Văn cùng chí hướng sẽ mang ra

Nguyễn Hoài Bảo Thi
21 06 2019

BÁO MỚI Ơ !
“Tnt”

Báo tỏ lòng dân về những ngả
Báo băng sông núi vượt Ngân Hà
Báo đưa tin tức liên quan rộng
Báo giúp con người thấu hiểu xa.
Báo được lòng tin ngon ngọt quả
Báo tràn nhân mến ngát thơm hoa.
Báo trao sự thật còn hi vong
Báo vẽ mây mù... chớ xuất ra..!
Trần Như Tùng
22 06 2019

CHÍ HƯỚNG
“Tnt”

Chí người sáng tỏ ngời chân lý
Chí hướng nồng say đẹp hải hà
Chí sĩ tâm hồn như biển cả
Chí nhân bản chất tựa vườn hoa
Chí tình quý vị nào chia rẽ
Chí nghĩa thôn làng chẳng cách xa
Chí thỏa sông ngàn trăng mãi vọng
Chí thành suối mộng cảnh hoài ra…

Hồng Xuyến
22 06 2019

CHÚC MỪNG NHÂN NGÀY BÁO CHÍ VIỆT NAM
“Đáo họa"

CHÚC lòng quả cảm ngời công lý
MỪNG cảnh thành tâm đẹp hải hà
NHÂN thế yêu người trao sự thật
NGÀY giờ mến bạn trổ ngàn hoa
BÁO ươm lẽ phải tình không lệch
CHÍ nguyện đường đi nẻo dẫu xa
VIỆT nghĩa khai nguồn xuân thắm nở
NAM 
dòng chính luận nước tươi ra..

21 06 2019
Đức Hạnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét