Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

VÓ NGỰA THỜI GIAN - Đức Hạnh cùng thi hữuVÓ NGỰA THỜI GIAN
"Áp cú"
Vó ngựa thời gian trỗi nẻo đường
Đường đi bão nổi lắm tai ương *
Ương mầm** rõ giống hoa hồng nở
Nở nụ vui nhà suối mộng vương
Vương vấn nàng thơ lòng cảm động
Động thương đất Mẹ cảnh buông tuồng
Tuồng khơi sáng tỏ thuyền mơ bến…
Bến đổ dòng đời vọng cố hương.
Đức Hạnh
25 05 2019
* tai ương:  danh từ
** ương mầm: động từ
BÀI HỌA

CÙNG ANH THƯỞNG NGOẠN
Cùng Anh thưởng ngoạn những con đường
Đường trỗi bông hồng mộng chẳng ương
Ương tứ hòa lưu tình mãi nhớ
Nhớ hồn xướng họa nghĩa hằng vương
Vương về đất Mẹ ngời hoa mộng
Mộng nở mùa xuân thắm những tuồng
Tuồng cảnh chân thành vui hạnh phúc
Phúc nhà sáng tỏ đẹp làng hương…
Hồng Xuyến
25 05 2019
ĐẸP QUÁ NÀNG XUÂN
Đáo Họa
Đẹp quá! Nàng thơ trổ những đường
Đường vào đất Mẹ thỏa mầm ương
Ương dòng nghĩa khí đời mơ mộng
Mộng ngõ sơn hà cảnh vấn vương
Vương cánh thi đàn vui vạn hướng
Hướng ra tứ hải rạng vai tuồng
Tuồng ơi! thả tứ hòa âm hưởng
Hưởng vọng xuân cười tỏa sắc hương!
Đức Hạnh
26 05 2019
THỎA NGUYỆN XUÂN !
Mãi nhớ Tình quê, nhớ vạn đường
Nhớ nàng thiếu nữ mộng Tình ương
Ương mầm trổ nụ Tình yêu mến
Mến bạn khơi Tình cảnh vấn vương
Vương nghĩa Tình thơ hoài ước mộng
Mộng Tình suối nhạc chẳng luông tuồng
Tuồng vui thắm nở Tình trăng nước
Nước tỏ…vươn Tình thỏa nguyện xuân!
Thành Kha
25 05 2019

VẤN VƯƠNG MỘT THUỞ
Chữ hạnh luôn gìn tránh ẩm ương
Ương hoa nụ trải khắp trên đường
Đường ngơ ngẩn đợi êm chiều hướng
Hướng thẩn thơ vờn đậm sắc hương
Hương ấm lời trao dòng thệ tưởng
Tưởng duyên mộng cháy nghĩa im tường
Tường nay vẫy bút mơ màng gượng
Gượng bóng lưu hình để mãi vương
Trần Hằng Nga
25 05 2019
NHỚ NGHỮNG VÒNG QUAY
Đáo Họa
Thơ nàng thắm nở đẹp nào ương
Ương cánh mùa xuân tỏa vạn đường
Đường vẫn huy hoàng vui vạn hướng
Hướng còn sáng tỏ trỗi niềm hương
Hương làng đất Mẹ hằng mơ mộng
Mộng cảnh bình minh sẽ tỏ tường
Tường tận vòng quay nào cứ tưởng
Tưởng tình nở nụ mãi nồng vương !
Đức Hạnh
28 05 2019

KHÚC THỜI LY
Thời ly đến vội phải lên đường
Đường vãn hơi chiều lắm dở ương
Ương những giống hoa vừa hé nở
Nở vòm cây cảnh mới đành vương
Vương màu cúc đỏ mi chờm động
Động ánh hồng nhung mắt tỏ tường
Tường lãm thuyền trăng vờ hỏi bến
Bến chờ dáng toả điệu trầm hương.
Mai Thắng
190526

NGƯỠNG VỌNG

Đáo Họa
Rạng rỡ dòng sông tỏ vạn đường
Đường về đất Mẹ lẽ nào ương
Ương tình thắm nghĩa hòa sông mộng
Mộng cảnh tươi nguồn trỗi cánh vương
Vương nhớ chào trăng lòng mãi tưởng
Tưởng trao đến Cuội nghĩa luôn tường
Tường vi đã nở ngời âm hưởng
Hưởng vọng nàng thơ với cố hương.
Đức Hạnh
28 05 2019

TƯỞNG VỌNG
Nhạc trỗi tình ca khắp nẻo đường
Hoa cười mộng trổ cánh lòng ương
Ương mầm nghĩa khí tâm hồn vượng
Vượng cảnh sơn hà chính nghĩa vương
Vương nhớ trăng ngàn chao ngõ mộng
Mộng say chú Cuội diễn vai tuồng
Tuồng đồ kệch cỡm nghèo tư tưởng
Tưởng vọng quê nhà nở sắc hương !?
Hạnh Trương
27 05 2019
MỘNG CẢNH…
Nàng xuân thả tứ vọng muôn đường
Đường cảnh chan hòa đóa ngọc ương
Ương cánh hoàng mai đời mãi vọng
Vọng tình quý hữu nghĩa hoài vương
Vương lòng hớn hở ngời hoa mộng
Mộng nẻo chân thành thắm những tuồng
Tuồng đã khơi nguồn vui vạn hướng
Hướng còn sáng tỏ đẹp làng hương…
Xuân Hồng
28 05 2019

TÌNH THƠ
Tự Họa
Tình thi xướng họa mở con đường
Đường 
trổ chân Tình suối nhạc vương
Vương 
nhớ nàng thơ Tình cảm vọng
Vọng 
về đất Mẹ nghĩa Tình ương
Ương Tình 
quý hữu ngời sông mộng
Mộng 
biển Tình yêu thắm những tuồng
Tuồng cảnh Tình vui hòa 
mọi hướng
Hướng đời sáng tỏ đẹp Tình hương.
Đức Hạnh
30 05 2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét