Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

MẸ


THƠ XƯỚNG HỌA
Đức Hạnh & Thi Hữu
MẸ
“Thủ nhất tự, Thủ vĩ ngâm”
Mẹ trải cuộc đời dẫu nắng mưa
Mẹ như biển cả nói sao vừa
Mẹ dòng suối nhạc hòa trăng nước
Mẹ cánh hoa hồng nở sớm trưa
Mẹ đã dìu con từng bước một
Mẹ luôn chỉ lối những đường bừa
Mẹ nguồn sữa ngọt đầy tâm khảm
Mẹ trải cuộc đời dẫu nắng mưa.
Đức Hạnh - 12 05 2019
BÀI HỌA
MẸ YÊU
Mẹ vẫn từng ngày đội gió mưa
Mẹ yêu tổ ấm kể nao vừa
Mẹ tình bát ngát như trời biển
Mẹ nghĩa nồng nàn dẫu tối trưa
Mẹ đã dìu con vào cuộc sống
Mẹ còn chỉ lối những đàng bừa
Mẹ luôn thực tiễn nguồn chân lý
Mẹ vẫn từng ngày đội gió mưa
Hồng Xuyến - 12 05 2019
MẸ
Mẹ vì con trải nắng cùng mưa
Mẹ cõng trên vai những sá bừa
Mẹ dậy điều hay còn đó vẳng
Mẹ lo duyên tốt ngỡ đây vừa...
Mẹ toàn nhẩm việc khi ban tối
Mẹ cứ quên mình giấc ngủ trưa
Mẹ hỡi! Quên sao ngày tháng cực
Mẹ vì con trải nắng cùng mưa...
Tau Dotrong
Bắc giang - 12 05 2019
VẪN LÀ MẸ
Mẹ từng dãi nắng với dầm mưa
Mẹ tựa non cao nói chẳng vừa
Mẹ nước nguồn thơm cho cháu chắc
Mẹ dòng nghĩa thắm tặng sáng trưa
Mẹ dìu bước một theo đường cấy
Mẹ dắt chân con đến luống bừa
Mẹ ngọt thơm lành trong huyết quản
Mẹ từng dãi nắng với dầm mưa.
Hương Thềm Mây – GM nguyễn đình Diệm
MẸ LÀ TẤT CẢ
Mẹ vẫn vui cười dẫu nắng mưa
Mẹ luôn tất bật.. nói sao vừa
Mẹ yêu tổ ấm dìu con cháu
Mẹ tỏa hương tình thỏa sớm trưa
Mẹ, trái thơm lừng vui cánh mộng
Mẹ, tay khéo léo tỏ đường bừa
Mẹ là tất cả...nguồn chân lý
Mẹ vẫn vui cười dẫu nắng mưa.
Đức Hạnh - 12 05 2019
Mẫu Thân
Mẹ vì con nắng dãi dầu mưa
Mẹ sống gia đình thương mấy vừa
Mẹ tảo tần no cơm ấm áo
Mẹ bươn chải lạnh giá hàn trưa
Mẹ là Phật sống, nông trang cấy
Mẹ vốn nhà tu, thửa ruộng bừa
Mẹ hát ru à ơi biếng ngủ...
Mẹ vì con nắng dãi dầu mưa
Mai Xuân Thanh
(Nhân Ngày Lễ Mẹ :12/05/2019)
MẸ
Mẹ như nắng hạn gặp trời mưa,
Mẹ đã hy sinh nói chẳng vừa.
Mẹ ấp yêu con đêm suốt sáng,
Mẹ che chở trẻ sớm cùng trưa.
Mẹ lo gia đạo luôn cười ấm,
Mẹ giữ lòng son chẳng nghĩ bừa !
Mẹ sống hoà minh câu "xuất giá"…
Mẹ như nắng hạn gặp trời mưa,!
(Nhân ngày Mother Day 12-5-2019)
Liêu xuyên
MẸ YÊU
Mẹ từng sớm nắng lại chiều mưa
Mẹ sánh nguồn khơi kể mấy vừa?
Mẹ ngỡ sao trời soi mỗi tối
Mẹ dường khúc nhạc hát hằng trưa
Mẹ cầm tay thuở rèn phương viết
Mẹ luyện thân khi dạy cách bừa
Mẹ mãi bên đời,trong huyết mạch
Mẹ từng sớm nắng lại chiều mưa.
Nguyễn Thắng -
Tự Họa
LÒNG MẸ !
Mẹ vẫn yêu đời dẫu gió mưa
Mẹ luôn vất vả nói sao vừa
Mẹ gieo hạt giống ngời hoa quả
Mẹ nở hoa lòng cả sớm trưa
Mẹ trỗi tình ca ngời tổ ấm
Mẹ khơi suối mộng thắm đường cày
Mẹ vui rộng mở lòng nhân ái…
Mẹ vẫn yêu đời dẫu gió mưa.
Đức Hạnh -
Mẹ Là Bồ Tát
Mẹ là Bồ Tát chở che mưa
Mẹ đã thương con mấy cũng vừa
Mẹ dưỡng không màng chi trứng nước
Mẹ nuôi chẳng quản trễ cơm trưa
Mẹ mong chóng lớn nên công cấy
Mẹ ước thành công dẫu ruộng bừa
Mẹ giống Phật Bà luôn cứu thế
Mẹ là Bồ Tát chở che mưa
Mai Xuân Thanh - 12 05 2019
MẸ
Mẹ dãi dầu bao nắng gió mưa,
Mẹ lo tần tảo mấy cho vừa.
Mẹ săn sóc cháu con chiều tối,
Mẹ bán buôn hàng xén sáng trưa.
Mẹ dạy nghĩ suy đừng nói ẩu,
Mẹ khuyên tính toán chớ làm bừa.
Mẹ đau yếu chẳng lời than vãn,
Mẹ dãi dầu bao nắng gió mưa.
Chánh Minh Mother’s Day, 12-5-2019
MẸ
Mẹ nào ngại sáng,gío chiều mưa
Mẹ nặng đôi vai vẫn chửa vừa
Mẹ nhớ chợ phiên nên thức sớm
Mẹ thương con dại chẳng nằm trưa
Mẹ khâu lành lại áo quần rách
Mẹ xếp gọn ngay nhà cửa bừa
Mẹ muốn các con đều thật tót
Mẹ nào ngại sáng gío chiều mưa.
THái Huy - 13-5-2019
MẸ HIỀN.
Mẹ hiền đã dãi nắng dầm mưa,
Mẹ giúp cho con sống đủ vừa.
Mẹ ấp lạnh khi sương giấc tối,
Mẹ xua nồng lúc nóng ban trưa.
Mẹ nuôi ăn học vào nghề tốt,
Mẹ dậy đường đời chớ bước bừa.
Mẹ hiện thân tình thâm Mẫu Tử,
Mẹ hiền đã dãi nắng dầm mưa.
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc May 13/2019.
MẸ ƯỚC
Mẹ thường thổn thức giữa đêm mưa
Mẹ hát tình ca ngỡ cảnh vừa…
Mẹ tỏ tâm hồn dù bão tố
Mẹ mời chính nghĩa dẫu trời trưa
Mẹ mừng tướng sĩ đang tranh đấu
Mẹ thích toàn dân tỏ cấy bừa
Mẹ ước sơn hà luôn rạng rỡ
Mẹ thường thổn thức giữa đêm mưa
Hạnh Trương - 13 05 2019
MẸ
“Thủ nhất tự ,Thủ vĩ ngâm”
Mẹ đã dãi dầu giữa gió mưa
Mẹ dang nắng quái biết sao vừa
Mẹ soi ánh sáng đường con trẻ
Mẹ gánh tình thương buổi chợ trưa
Mẹ thức ru con trầm tiếng hát
Mẹ đi theo bước nặng thanh bừa
Mẹ là biển rộng là sông núi
Mẹ đã dãi dầu giữa gió mưa !
THIÊN HẬU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét