Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

TRĂNG SÁNG HIÊN NGOÀI - Mặc Phương Tử
TRĂNG SÁNG HIÊN NGOÀI
                                                                                   
                     Thân tặng; KTLy, LĐMành,
                     NMy, LTKOanh, CDao.
                       
Trăng sáng hiên ngoài, đêm tráng gương
Nẽo phù vân tạc dấu vô thường.
Toả hương huyền nhiệm tình hoa cỏ
Lạnh dấu luân trầm mộng khói sương.
Cây gục đầu khuya sầu bốn mặt
Chim nghiêng cánh mỏng thức mười phương.
Ai hay giữa chốn miền u tịch!
Có một vầng viên nguyệt dặm trường? 

                         South Dakota, tháng 4/ 2019.
                         MẶC PHƯƠNG TỬ
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét