Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019

KỶ NIỆM 10/3 ÂL - GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG: UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN


UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN

Giỗ tổ vua Hùng Đại Đế Vương
Làm con Nước Việt giữ tông đường
Gươm mài dũng mạnh vung ngàn hướng
Kiếm giũa oai hùng chỉa vạn phương
Giặc dữ không chờn mau cút thẳng
Tà gian chẳng ngán vội quay trườn
Lưu dòng sử sách còn vang vọng
Tổ Quốc tình yêu mỗi dặm trường

Minh Hien
14 04 2019

BÀI HỌA

VUA HÙNG DỰNG NƯỚC

Vua Hùng hiển hách tỏ triều Vương
Giữ nước trừ gian tỏa mọi đường
Bảo vệ sơn hà yêu chính nghĩa
khai phường Hán tộc thỏa ngàn phương
Quân thù thất trận hòng tìm thoát
Tướng sĩ truy lùng phải chạy trườn
Tổ quốc thanh bình vui bốn cõi
Toàn dân hạnh phúc mãi an trường

Đưc Hạnh
14 04 2019

CON CHÁU VUA HÙNG

Ta là cháu chắt của Hùng Vương
Quyết giữ giang sơn mãi rạng đường
Dũng mãnh lừng danh ngoài bốn biển
Oai hùng nổi tiếng giữa ngàn phương
Thiêu đồ Cam-bốt đành tan rã
Đánh lũ Bắc gian phải chạy trườn
Tổ quốc muôn đời luôn rực rỡ
Toàn dân nước Việt phúc miên trường

HANSY
14 04 2019

ĐẠI VIỆT ANH HÙNG
[Tưởng niệm ngày giỗ tổ hùng vương]

Đây còn nét mực sử hoài vương
Tưởng niệm tiền nhân thuở giữ đường
Đại Việt bao lần tung vó ngựa
Quân thần mấy bận ngả ngoài phương
Vì vua Hán, Tống truyền ngôi phạt
Bởi giặc Tần , Mông kế vị trườn *
Giống lạc muôn đời oanh liệt tiếp
Nào đâu rúng sợ chốn sa trường ...

Trịnh Tuấn Vỹ
04 2019
Qua đánh...

VUA HÙNG

Vua Hùng dựng nước sử HỒNG vương
Cháu Việt rồng tiên giữ tổ đường
Dũng cảm chung lòng vang vạn hướng
Kiên cường hợp sức tỏa ngàn phương
Tà gian lũ giặc hoài mơ tưởng
Cướp của giành dân mãi gục trườn
Xả tắc sơn hà xây vững vượng
Nhờ ơn liệt sĩ khí can trường

Thuan Văn Nguyen
14 04 2019

TƯỞNG NHỚ VUA HÙNG
Nghiêng mình trước Quốc Tổ Hùng Vương
Tấp nập đàn con khắp nẻo đường
Hớn hở quay về dù vạn hướng
Tưng bừng trở lại dẫu nghìn phương
Kiên cường chống giặc không lòn cúi
Dũng mãnh phòng gian chẳng lụy trườn
Một tấc sơn hà đâu dễ nhượng!
Trời Nam đất Việt mãi danh trường
Cư Nguyễn
14 04 2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét