Thứ Năm, 27 tháng 12, 2018

XUÂN VỀ NỐI KẾT TÌNH QUÊ QUẢNG ĐÀ - Võ Làng TrâmXUÂN VỀ NỐI KẾT TÌNH QUÊ QUẢNG ĐÀ

XUÂN nầy Kỷ Hợi rộ muôn hoa
VỀ với bà con mọi chốn xa
NỐI lại người xưa từ đất khách
KẾT thêm bạn mới khắp vùng nhà
TÌNH thâm xót lắm khi mưa ngập
QUÊ cũ thương nhiều buổi bão qua
QUẢNG Trị luôn mong ngày mỗi tiến
ĐÀ thành thắng lợi rộn lời ca . . .

                               Xuân Kỷ Hợi – 2019
                                         Võ Làng Trâm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét