Thứ Tư, 26 tháng 12, 2018

THẤT THẬP TỰ VỊNH - Võ Làng Trâm
 THẤT THẬP TỰ VỊNH  

Kỷ Hợi xuân này tớ bảy mươi
Da mồi tóc bạc chẳng chây lười
Vẫy tay nghìn cái không hao lực
Cuốc bộ năm cây vẫn khoẻ người
Sáng dậy xem tin trang điện báo
Chiều về tưới nước khóm rau tươi
Thảnh thơi đây đó thăm danh thắng
Ngoảnh mặt quên đời mặc chúng bươi.
                                 

Ngoảnh mặt quên đời mặc chúng bươi
Dẫu cho lắm bạn cứ trêu cười
Che tai phó mặc như câm điếc
Nhắm mắt xem dường tựa rác rươi
Đứa hiểm thằng ngu tuỳ sức tránh
Người hiền kẻ ác liệu mình chơi
Trăm năm rồi cũng quay về đất
Để lại danh thơm mãi với đời . . .

                            Võ Làng Trâm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét