Thứ Hai, 31 tháng 12, 2018

Con Cháu Nhà - Chùm thơ Hiến Minh

Chùm thơ Hiến Minh
Tác giả Hiến Minh

Con Cháu Nhà

Con cháu nhà tui không chưởi thề
Dù đang giữa cuộc sống cuồng mê
Muôn vàn chuyện thấy, chưa từng thấy
Khôn xiết điều nghe, mấy thuở nghe
Phải, trái. Không tranh dù có biết
Dại, khôn. Thôi kệ chẳng khen chê
Trách bầy, giận nhóm tất nhiên có
Nhưng tuyệt nhiên chưa thấy chưỡi thề.


Thơ bằng tiếng miền Trung:


Mạ Dặn Con
                        
Mạ dặn con đừng quên đấu chân
Ngái - gần. Lâm cảnh tự xoay vần
Sướng bui, dớ ngó về quê bọ
Đầy thôộng đừng lơ cấy thuở bần
Gởi hội Đồng hương dạy vẹ cháu
Không dờ dà nước nẫy bàn cân
Lú khun dớ lấy đức mần trọng
Dấp dúa ... dà - xe mạ nỏ cần
                         ***
Mạ nỏ cần. Không hoọc họ mô
Mờng bui, khoe mẽ mẹng bô lô

... . Của tiền dữ tợn mô hung lắm
Đất cát ... dựt chắc lắm biển hồ
Chộ họ mền lo đà ớn ôốc
Dìn con êm rọt ngáy khò kho
Mần ăn tin có Trời côi trôốc...
Gác mái rào quê một mạn đò .

             Con Nít Ngày Xưa
               
Triêng dóng ... Mạ đi tởng rợng trời
Đùm cơm. Bọ gọi, dặn dò tui
Xuốc cươi, ăn uống rồi đi hoọc
Thả kẹp ra truồng kẻ hắn toi
....Trưa bãi, cả bầy lên rú nhỡi
.... chiều tan , một lũ xuống hồ bơi
Sáng mơi vô lớp bài khôông dớ
Con cấy cười cho môốc trôốc thôi

                         ***
Môốc trôốc thôi, mà cũng chẵng trừa.
Mạ rày, bọ trọi, trói cơn dừa
... Truyện Tàu đọc suốt đêm không ngủ
Tiểu thuyết mê coi, vỡ bỏ lưa
Lúc rẽng chia phe chơi đập bậy
Khi buồn cù chắc đánh bầu cua
Rứa mà cũng chộ cu lên lớp
Ôông mệ bui lòng lo roọng trưa
                          ***
Roọng trưa nuôi cháu dại cầm hơi
Như thả rong.... khi buổi thiếu thời
Nhưng chúng còn lưa không lạc cẳng

Dù thuyền có bạt gió muôn nơi.

Hiến Minh
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét