Thứ Tư, 21 tháng 11, 2018

SAI QUY HOẠCH - Vĩnh Hoàng


Trận lũ ngày 18-11-2018 tại tp Nha Trang đã lở núi vùi lấp nhà dân làm 18 người chết và mát tich

Theo nhận đinh của cục(PCTT) Nguyển Trường Sơn, nguyên nhân sai quy hoạch xây dựng ./.Quy hoạch chẳng theo lẻ tự nhiên
Khơi dòng nước thoát phải ưu tiên
Tưởng rằng Hòn Rớ, luôn bền vững
Ai ngỡ Phước Đồng, hoá đảo điên
"Tức nước vỡ bờ "  là định luật
"Nước nâng thuyền nổi" có tuỳ duyên??
Thuận theo trời đất - Không ai oán
Dân chết kêu ai - Kẻ độc quyền ./.
     Vĩnh Hoàng
      19-11-2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét