Thứ Ba, 13 tháng 11, 2018

CHÙM THƠ HUY VỤ

YẾT HẬU


MAI

Gìn vàng giữ ngọc đợi xuân khai
Sương tuyết tái tê mấy tháng dài.
Cốt cách thanh tao đời mấy kẻ
Mai!

HẾT ĐẠN

Hết đạn sao mà súng vẫn mang
Theo đòi trưởng giả học làm sang.
Quân thù giỡn mặt mà không dám
Phang!

ĐÔNG VỀ

Đông về se sắt ngon heo may
Bấm đốt thời gian sắp cạn ngày.
Chén rượu quê người khi thiếu bạn
Cay!
                               HV 07/11/18

TÌM NGƯỜI


Tri kỷ tri âm chẳng dễ tìm
Bấy lâu đáy biển vẫn mò kim.
Duyên trời đã trải bao tan hợp
Vận nước từng qua bấy nổi chìm.
Thơ phú nhiều khi đau nhói dạ
Bút nghiên lắm lúc giận trào tim.
Hoài nuôi hy vọng châu về phố
Dẫu lắm gian lao nguyện cố tìm
                                HV 08/11/18


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét