Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2018

THIẾU NỮ TẮM AO - Tau Dotrong và Đức HạnhTHIẾU NỮ TẮM AO
Em lại quay về để tắm ao!
Quê hương hai chữ quả thơm ngào!
Tình xưa mãi đượm ngày năng giữ
Nghĩa cũ luôn gìn tháng đợi trao
Hỏi tiếng yêu có còn khắc khoải
Hay lời buồn đã gọi lao xao..?
Xin anh cứ ngỏ sao mà sợ
Lệ sẵn rồi đây ...chỉ chực trào...
Tau Dotrong - Bắc giang 12 07 2018

Bài Họa

TRĂNG NGỦ
Nàng nguyệt yêu đời ngủ dưới ao
Gió đâu lẻn đến đã hôn ngào…
Khuôn vàng đẹp đẽ hoa vừa trổ
Dáng ngọc nồng nàn sóng đã trao
Háo hức thi nhân lòng nẩy nở
Ngất ngây chú Cuội nước xôn xao
Thợ trời khéo vẽ nên thơ quá !
Để khách đa tình mộng mãi trào…
Đức Hạnh – 12 07 2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét