Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2018

KHÓ..NHƯNG PHONG PHÚ - Tien Nguyen & Thi HữuKHÓ..NHƯNG PHONG PHÚ ...
(B X)

Thơ Đường chẳng phải dễ mần đâu
Ngũ độ tròn thanh nhức cả đầu
Bát vận đồng âm lườm mắt mỏi
Tuần hoàn áp cú nhíu mày chau ...
Lưu qua Thuỷ lại nhiều khi cáu
Dĩ đến đề đi lắm lúc nghầu
Trục khoán tung hoành thêm ngũ đối
Gieo bằng, thả trắc mọc dài râu ...

Gieo bằng, thả trắc mọc dài râu ...
Thuận - Nghịch công phu cũng rất ngầu
Yết hậu - Vấn nghi người bán sấu
Toán thì - Thủ vĩ kẻ buôn cau
Tam thanh hống hách giành khoa nhất
Lục mĩ cành cao giật bảng đầu
Thực - Luận làm sao vào mắt xích
"Phong" cùng Hạc tất chẳng thường đâu .!!!
Tien Nguyen - 12 07 2018

oOo

TÌNH THI HỮU
Đã khoái thi Đường chẳng ngại đâu
Trăng lên rủ Nguyệt tỏ duyên đầu
Hoa tình thắm thiết vần luôn tỏ
Cánh mộng nồng nàn ý hổng chau
Xướng họa yêu đời - đời mãi đẹp
Giao hòa quý cảnh - cảnh không ngầu
Vườn thơ nẩy nở cùng trăng nước
Mải miết nghe hồn đã mọc râu…

Mãi miết nghe hồn đã mọc râu…
Vườn thi xướng họa cảnh không ngầu
Tung hoành vẫn giữ tình non nước
Khoán thủ nào quên nghĩa trái cau..
Trắc bằng..nẩy nở hòa sông núi
Vận tứ xôn xao gửi tuyến đầu
Ước mộng thuyền thơ luôn cập bến
Yêu đời quý bạn hổng buồn đâu !
Đức Hạnh – 12 07 2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét