Thứ Hai, 23 tháng 7, 2018

KHẮC TÌNH – Hansi & Thi HữuKHẮC TÌNH
[Thuận Nghịch độc]
Đêm mộng ủ lời ngát diệu thương
Điểm trang tình ái dậy thơm đường

Thềm trăng chiếu dạ nồng lâng hướng
Nệm gối loang hồn tỏa sáng phương
Êm dịu thoảng lòng xao xuyến hưởng
Diễm nồng mơ ái dạt dào vương
Mềm môi chuốc tửu tình muôn lượng
Chêm ảo huyễn ngời ướp lộng hương
Hương lộng ướp ngời huyễn ảo chêm.
Lượng muôn tình tửu chuốc môi mềm
Vương dào dạt ái mơ nồng diễm
Hưởng xuyến xao lòng thoảng dịu êm
Phương sáng tỏa hồn loang gối nệm
Hướng lâng nồng dạ chiếu trăng thềm
Đường thơm dậy ái tình trang điểm
Thương diệu ngát lời ủ mộng đêm
Hansy
oOo

TỈNH MỘNG
Đêm qua tỉnh mộng nhớ người thương
Điện tắc đèn lu tối cả đường
Thềm vắng nguyệt tàn sao vất vưởng
Đệm loang mộng úa cảnh vô phương
Êm đềm ước vọng nghe đời vướng
Phiến diện mơ màng thả ý vương
Mềm cánh thiệp hồng hoa ảo tưởng
Chêm tình thắm nghĩa nở ngào hương.
Hương ngào nở nghĩa thắm tình chêm
Tưởng ảo hoa hồng thiệp cánh mềm
Vương ý thả màng mơ diện phiến
Vướng đời nghe vọng ước đềm êm
Phương vô cảnh úa mộng loang đệm
Vưởng vất sao tàn nguyệt vắng thềm
Đường cả tối lu đèn tắc điện
Thương người nhớ mộng tỉnh qua đêm.
Đức Hạnh – 14 07 2018
oOo

TẺ MỘNG
Đêm dài thức tỉnh xót làng thương
Đếm tháng ngày du mịt nẻo đường
Thềm đỏ hạ đưa sầu lắm phượng
Đệm nhàu thu bước lạc xa phương
Êm xưa bữa ấy...giờ nào hưởng
Yếm cũ hơi người... áo mãi vương
Mềm cuộc luyến nên ân ái ngượng
Chêm tình tủi rối nghĩa chìm hương
Hương dìm nghĩa rối tủi tình chêm
Ngượng ái ân nên luyến cuộc mềm
Vương mãi áo người.... hơi cũ yếm
Hưởng nào giờ ấy buổi xưa êm
Phương xa lạc bước thu nhàu đệm
Phượng lắm sầu đưa hạ đỏ thềm
Đường nẻo mịt du ngày tháng đếm
Thương làng xót tỉnh thức dài đêm


Đào Mạnh Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét