Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2018

HƯƠNG TRẦN - Mộng Liên & Đức Hạnh
HƯƠNG TRẦN 
Thuận nghịch độc

***Thuận 
Ngàn mây phủ mộng ngõ phai dần 
Cạn suối trơ dòng dỗi bước chân
Nhan sắc mỏi mòn luôn cứ vẫn 
Tháng năm nhòa nhạt mãi xoay vần 
Tàn canh tủi kiếp buồn duyên phận 
Mãn sóng xuôi thuyền dỗ ái ân 
Than thở giận hờn đêm nguyện khấn 
Vàng hoa gởi lại trả hương trần.

***Nghịch 
Trần hương trả lại gởi hoa vàng 
Khấn nguyện đêm hờn giận thở than
Ân ái dỗ thuyền xuôi sóng mãn 
Phận duyên buồn kiếp tủi canh tàn 
Vần xoay mãi nhạt nhòa năm tháng 
Vẫn cứ luôn mòn mỏi sắc nhan 
Chân bước dỗi dòng trơ suối cạn 
Dần phai ngõ mộng phủ mây ngàn
Mộng Liên - 05 07 2018

Bài Họa:

TÌNH CA
Thuận nghịch độc

***Thuận 
Ngàn non biến chuyển đã vươn dần..!
Bạn với anh hùng tỏ thiện chân
Nhang khói khử tà xua giặc tấn
Tháng ngày khai chiến tỏ quân vần
Tàn canh giữ nước tình thiên ấn
Mãn kiếp xây đời cảnh nghĩa ân
Than vãn mà chi, ra thế trận
Vàng hoa nẩy nở thắm duyên trần…

 ***Nghịch 
Trần duyên thắm nở nẩy hoa vàng
Trận thế ra chi, mà vãn than !
Ân nghĩa cảnh đời xây kiếp mãn
Ấn thiên tình nước giữ canh tàn
Vần quân tỏ chiến khai ngày tháng
Tấn giặc xua tà khử khói nhang
Chân thiện tỏ hùng anh với bạn
Dần vươn đã chuyển biến non ngàn..!


Đức Hạnh – 05 07 2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét