Thứ Tư, 25 tháng 7, 2018

ĐÊM NGHE NGUYỆT KỂ - Đức Hạnh & Thi hữu


ĐÊM NGHE NGUYỆT KỂ
[Thuận Nghịch độc]

Hằng Nga trải áo đẹp non Bồng
Tặng cả hoa ngàn nở thắm bông
Giăng lá cánh thu vào thạch động
Gắng đời quê Mẹ trổ bông hồng
Trăng tình vọng nước yêu nòi giống
Rặng núi khơi nguồn nhớ biển sông
Đằng đẵng cảm hoài gieo suối mộng
Rằng nghe tiếng Nguyệt kể đôi dòng..!

Dòng đôi kể Nguyệt tiếng nghe rằng
Mộng suối gieo hoài cảm đẵng đằng
Sông biển nhớ nguồn khơi núi răng
Giống nòi yêu nước vọng tình trăng
Hồng bông trổ, Mẹ quê đời gắng
Động thạch vào thu cánh lá giăng
Bông thắm nở, ngàn hoa cả tặng
Bồng non đẹp áo trải Nga Hằng.
Đức Hạnh – 21 07 2018

Bài họa: 
HẰNG NGA NỞ NỤ

Hằng tặng núi đôi đẹp cảnh Bồng..
Lắng sâu hoa mộng nở ngàn bông
Giăng trời mây, Cuội vời Thu mộng
Tặng Nguyệt nàng thơ trổ nụ hồng
Trăng mặt ái êm khơi ánh sáng
Sống đời tươi thắm giữ non Sông
Đăng buồm biển hát hồn xao động
Rằng nhớ mãi, tình nghĩa trỗi dòng.

Dòng trỗi nghĩa tình mãi nhớ rằng
Động xao hồn hát biển buồm đăng
Sông non giữ, thắm tươi đời sống
Sáng ánh khơi, êm ả mặt trăng
Hồng nụ trổ thơ nàng Nguyệt tặng
Mộng Thu vời Cuội tiếng lòng giăng
Bông ngàn nở nụ hoa sâu lắng
Bồng..cảnh đẹp đôi núi tặng Hằng.

Hồng Xuyến – 22 07 2018NHỚ QUÊ
(Họa bài thơ đọc thuận "Đêm Nghe Nguyệt Kể "

Bóng Nguyệt lung linh đẹp cõi Bồng
Trần gian hoa nở dệt thêu bông
Trời Thu giăng mắc màn sương mỏng
Đất Mẹ chờ trông cảnh sắc hồng
Non nước chở che nhờ bởi núi
Suối nguồn kết cuộc chảy về sông
Cảm hoài quê nhớ mien man dạ
Nhìn bóng trăng khuya lệ ứa dòng

Songquang - 23 07 2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét