Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2018

CHÙM THƠ HUY VỤ

TÀN Y

Một mảnh tàn y bấy dặm đường
Mái đầu giờ đã điểm pha sương.
Từng qua biết mấy cơn hưng phế
Đã trải bao nhiêu cảnh đoạn trường.
Ngọn khói lam chiều da diết nhớ
Con đò cố lý ngậm ngùi thương.
Trăm năm giấc mộng say rồi tỉnh
Hãy cố quên đi chuyện thế thường.
                                HV 12/07/18


THƠ ĐƯỜNG
(Bài xướng)

Nghiên bút xem ra đã hết thời
Thơ Đường khắc khổ mấy ai chơi.
Luật niêm rắc rối kinh như quỉ
Bệnh lỗi linh tinh ngán bỏ đời.
Bẩy chữ một hàng đâu thể biếng
Tám câu năm vận dám nào lơi.
Thương thay những kẻ từng ham ngọt
Được chút hư vinh xác rã rời.
                             HV 11.07.18


BÀI THI HỎNG

Thơ viết như ri chớ có hòng
Chắc là giám khảo gạch đi tong.
Câu like nên nhớ cần tô lục
Thả thính đừng quên phải chuốt hồng.
Thây kệ công nhà đeo méo mặt
Mặc cho nợ nước gánh cành hông.
Làm sao  lựa ý theo người chấm.
Dẫu nhạt nhiều khi vẫn bảo nồng.
                                HV 13/07/18   


XE ÔM TÂM SỰ

Xe ôm, chổi đót lẫy lừng thay
Khắp chốn xênh xang với nghiệp này.
Biệt phủ Bác xây dường mặc sức
Lâu đài tớ tậu chỉ tầm tay.
Công nhân viên chức không thèm chấp
Bác sĩ kỹ sư khó sánh tày.
Đại Việt hóa rồng chừng mấy chốc
Nào xin cả nước sẵn sàng bay.
                                  HV 13.07.18


TÌNH TRĂNG

Trăng rọi tìm chi đám cỏ gầy
Sương lùa lạnh lẽo ngọn sầu lay.
Vang trong nội vắng Quyên tìm bạn
Vọng giữa từng không nhạn gọi bầy.
Chén rượu đơn người se sắt quá
Câu thơ lẻ bạn não nùng thay.
Tha hương ai thấu lòng cô lữ
Vị đắng trong ly cạn lại đầy.
                          HV 15/07/18Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét