Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2020

TƯỞNG NHỚ THI HỮU LÊ ĐĂNG MÀNH - Võ Làng Trâm, Tâm Thành, Sông Thu     TIỄN BIỆT NGƯỜI ĐI

Tiễn biệt người thơ đến cõi trời !
Bạn bè tê tái lệ trào rơi
Đăng Mành bóng tắt thương thi hữu
Lãm Nguyệt thềm hoang nhớ mãi đời
Tiếc lúc về quê chưa giáp mặt
Thương khi gọi thoại chẳng nghe lời
Giờ đây đôi ngã đà xa cách
Một nén hương lòng gửi tận nơi . . .
                     Võ Làng Trâm


Các bài hoạ

BÁI BIỆT

Cớ sao vội vã muốn lên trời
Để lại cho người nước mắt rơi
Được biết anh đi đau đớn phận
Hay tin lệ nhỏ mến thương đời
Văn thơ xướng họa bao tăm iếng
Tình cảm giao lưu nức nở lời
Phận số đã dành đành chấp nhận
Niết bàn an lạc ấy là nơi
                     Tâm ThànhVĨNH BIỆT ANH LÊ ĐĂNG MÀNH

Anh xa cõi thế để về trời
Tin dữ lan truyền khắp mọi nơi
Thân xác ra đi rời vĩnh viễn
Thơ ca ở lại vọng muôn đời
Vầng trăng Hiên Lãm mờ phai bóng
Bạn hữu Đường Thi khóc nghẹn lời
Hiu quạnh tao đàn im xướng họa
Rầu rầu sương lạnh mịt mù rơi.
                            Sông Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét