Thứ Ba, 24 tháng 3, 2020

THƯƠNG TIẾC DANH CA THÁI THANH - Tâm Thành và Hữu Hảo
THƯƠNG TIẾC

CA giọng cao vời tựa núi băng
SĨ phu mơ mộng chốn cung hằng
THÁI hòa tâm ý mây sương tỏa
THANH nhã ca từ núi tuyết giăng
LỪNG lẫy năm châu dân chúng phục
DANH vang khắp chốn gió mưa quằn
ĐẤT trời sinh nở người tài sắc
NƯỚC chuộng nhân tài nuối tiếc thăng
                         Tâm Thành
        TIỄN BIỆT

CA ngâm ấm lại dẫu trời băng
SĨ tốt ngất ngây dưới bóng hằng
THÁI bảo lu mờ phai ngọc chiếu
THANH thiên chợt lịm kéo mây giăng
LỪNG thơm xứ sở bao người mến
DANH ngát trời tây lắm kẻ quằn
ĐẤT bạn đau thương trào lệ xót
NƯỚC nhà cầu nguyện sớm siêu thăng
                               Hữu Hảo


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét