Thứ Ba, 25 tháng 2, 2020

VỢ CHỒNG GIÀ - Tâm Thành và thi hữuBài xướng

VỢ CHỒNG GIÀ

Tuổi già quấn quýt sống bên nhau
Không nhuộm mà sao tóc bạc màu

Sáng dậy mơ màng nghe tiếng pháo
Đêm nằm mộng mị thấy buồng cau

Khi làm  vi tính ôn hay lãng
Khẻ nhẩm bài thơ mụ thuộc làu
Chồng vợ thi đua làm việc nghĩa
Mong đời xa lánh nỗi phiền đau
                              Tâm Thành

Các bài hoạ
 

MỘT ĐỜI GẮN BÓ
 

Mấy chục năm dài ta có nhau
Đến nay mái tóc đã phai màu
Nuôi con, dưỡng cháu vui nhà cửa
Dựng vợ, gả chồng đẹp nhánh cau.
Cần kiệm chính liêm...trau kỹ lưỡng
Nghĩa nhân trí tín...nhớ thông làu
Môt đời gắn bó tròn tâm nguyện
Chia sẻ vui buồn lẫn khổ đau.
                         Sông Thu
 

SẮT SON

Nguyệt Lão an bày đã kết nhau
Trầu xanh vôi trắng quyện tươi màu
Thương thời khốn khổ đâu lòng giận
Nhớ thủa cơ hàn chẳng mặt cau
Khuyên bạn điều hay lời vững chắc
Bảo con chữ tín dạ làu làu
Tâm đầu ý hợp bao người nễ
Hạnh phúc vô ngần vượt đớn đau!
                               Như Thu

       
 MỪNG ANH HAI

Mấy chục xuân đời sống trọn nhau
Dẫu cho mắt biếc có pha màu
Vui thời yên ổn học chung lối
Ngán buổi đao binh pháo gãy cau
Giáo án em rành không lập bập
Truyền tin anh thuộc cứ thông làu
Duyên may hạnh phúc vui gia đạo
Xướng hoạ, trà đàm ít gặp đau.
                             Hữu Hảo   
           
CÒN CHĂNG 

Vẫn hằng nguyện ước gắn kề nhau
Qua mấy mùa trăng sắc đổi màu
Tuổi trẻ trôi qua sầu khóm lá
Thân già vụt tới héo tàu cau
Đam mê thi cú thông niêm luật
Thích thú văn chương thuộc sử làu
Giờ đã cao niên nên gắng gượng
Còn chăng tình nghĩa... xoá buồn đau
                          PHƯỢNG HỒNG


TUỔI HẠC NGHĨA TÌNH


Trời thương cho mải sống bên nhau 
Đầu bạc răng long vẫn đẹp màu
Trai gái yêu đương qua mối lái
Mẹ cha thuận ý bỏ trầu cau
Cụ già cám cảnh ngâm nga vịnh
Bà lão chuyên tâm cố học làu
Tuổi hạc ân tình càng thấm đẫm
Cuối đời thanh thản chẳng sầu đau
                                 Thanh Trương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét