Thứ Tư, 29 tháng 1, 2020

HIỂM HỌA ĐẦU NĂM - Đức Hạnh và Hồng Xuyến


                           HIỂM HỌA ĐẦU NĂM
Vi rus "Vũ Hán" tỏa muôn đường
Dịch cúm quay cuồng thật thảm thương
Củng cố phòng thân đừng vật vưởng
Ngăn ngừa tống cổ chớ khôn lường
Lây truyền khủng khiếp nào khiên cưỡng
Xuất hiện lu bù phải khẩn trương
Đóng cửa khoanh vùng nơi bệnh trướng
Tàu qua, hiểm họa… chớ coi thường..!
Đức Hạnh
26 01 2020

Bài Họa

NGĂN NGỪA ĐẠI DỊCH

Vũ Hán người qua khổ lắm đường
Lây truyền dịch cúm những tang thương
Mùa xuân bệnh đến nào an hưởng
Đất Việt Tàu sang cũng khó lường
Diễn biến tung hoành qua vạn hướng
Khai nguồn khiếp đảm trải ngàn trương
Ngăn ngừa đại dịch không cho vướng
Cửa khẩu phòng canh kẻo bất thường…
Hồng Xuyến
26 01 2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét