Thứ Năm, 8 tháng 8, 2019

TRỪ QUÂN XÂM LƯỢC – Đức Hạnh & Thi Hữu
TRỪ QUÂN XÂM LƯỢC

Loài yêu xảo quyệt ra đường lưỡi *
Bọn phỉ cuồng ngông trỗi ý tà
Nổi loạn tham tàn qua bãi Chính **
Mưu đồ khả ố đoạt Hoàng Sa…
Đằng Giang bẫy thả nghe còn khiếp! ***
Sĩ Nghị mình chui tởn tới già ? ****
Lịch sử ngàn năm đầy dũng khí
Quân Tàu hãy nhớ! Kẻo thành ma…

Đức Hạnh
05 08 2019

* Đường lưỡi bò, còn gọi đường chín đoạn do Trung Quốc tự vẽ ra không phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển;
** Bãi Tư Chính thuộc phạm vi quản hạt của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
*** Trận thủy chiến lừng danh của dân tộc” ... Cọc gỗ đóng trên sông Bạch Đằng, dùng để chống quân Nguyên ...
**** Đã có không ít những viên tướng nổi danh của Trung Quốc trong lịch sử phải nếm trái đắng khi đến Việt Nam
- Tôn Sĩ Nghị - tháo chạy trong ống đồng
- Thoát Hoan - chui vào rọ tre mới chạy thoát
- Lưu Hoằng Tháo - bỏ mạng vì khinh địch


THƠ HỌA:

KHỬ QUÂN XÂM LƯỢC

Giặc phỉ ngang tàn bung cái “lưỡi”
Tàu quân đểu cáng trổ cơn tà
Xem thường Luật biển rời công lý
Quấy nhiễu ngư trường lộ cảnh ma
Phục quốc đồng tâm gìn lãnh thổ
Tiêu thù quyết liệt giữ Trường Sa…
Tiền nhân thắng lợi ngời trang sử
Hậu thế hùng binh diệt quỷ già…

Xuân Hồng
05 08 2019

MỘT KHI RỒNG GIẬN

Khựa cậy người đông hòng lấn át
Của người bụng ngốt óc sinh tà
Dùng dân quân biển ngoàm Tư Chính
Kéo trực thăng quần đảo Gạc Ma 
Hãy nhớ Đống đa còn mãi trẻ
Đừng quên Biên giới* vẫn chưa già!
Rồng khi nổi trận lôi đình, đả!
Thế giới kinh hồn dọn xác sa...

Tau Dotrong
Bắc giang, 05/8/2019

* Chiến tranh Biên giới 1979


TINH THẦN BẤT KHUẤT

Tướng sĩ kiên cường tiêu kẻ giặc
Toàn dân quyết liệt khử quân tà
Công bình sáng tỏ ngời muôn ngã
Chính nghĩa hồng tươi đẹp cảnh nhà
Cuộc sống tiền nhân gìn lãnh thổ
Nhân loài hậu thế giữ Trường Sa…
Tinh thần bất khuất trừ xâm lược
Bọn phỉ lìa thây sợ đến già…

Thành Kha
06 08 2019


DIỆT NGOẠI XÂM

Hán trỗi tâm “bò” nghe xảo quyệt
Còn thêm cái “lưỡi” tỏ gian tà
Tàu quân hổn xược qua…Tư Chính
Lão khựa tham tàn chiếm đảo...Sa
Quyết liệt toàn dân gìn lãnh thổ
Kiên cường tướng sĩ diệt loài ma
Tiền nhân chiến trận danh lừng lẫy
Lũ phỉ đầu rơi… sợ đến già…

Hạnh Trương
06 08 2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét