Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

TRẦN BÌNH TRỌNG

TƯỞNG NIỆM 734 NĂM NGÀY MẤT CỦA ANH HÙNG
TRẦN BÌNH TRỌNG (26-2-1285) “1285-2019”
THƠ XƯỚNG HỌA
Cao Mỵ Nhân,Mai Xuân Thanh,Trầm Vân,Trần Quế Sơn,Phó Quân Bình,Mỹ Ngọc,Đức Hạnh,Kiều Mộng Hà,Liêu Xuyên,Trần Như Tùng,Minh Thúy,Hương Thềm Mây,
TRẦN BÌNH TRỌNG
Vọng tộc anh hùng*đấng nghĩa vương**
Nghìn thu sách lược rạng Thiên Trường
Cầm chân Mông Cổ xa Đà mạc 
Hộ giá Vua Trần giữ Cố hương
Khí phách Trời Nam còn giục giã
Thần hồn Đất Bắc hết khoa trương
Tuổi đời hai sáu ngân cao giọng ***
Dũng kiệt muôn đời sử ngát hương !
Như Thị
• Ghi chú:
*Trần Bình Trọng thuộc dòng dõi Đại Hành Hoàng Đế Lê Hoàn sinh ở xã Bảo Thái, nay thuộc huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Vợ Trần Bình Trọng là công chúa Thụy Bảo (Thụy Bảo đã có một đời chồng trước là Uy Văn Vương Toại). Sau này, con gái của Trần Bình Trọng, Chiêu Hiến Hoàng thái hậu, là mẹ của Trần Minh Tông, vua thứ năm triều Trần. Sử sách không ghi chép cha mẹ ông là ai. Tuy nhiên, có tài liệu nói phụ thân ông là danh tướng thời Trần Thái Tông là Lê Phụ Trần. Lê Phụ Trần lập công lớn trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ nhất, nên được vua gả công chúa Chiêu Thánh cho. Trần Bình Trọng có thể là con của Lê Phụ Trần với Lý Chiêu Hoàng
**Ông hy sinh khi chặn quân Nguyên ở bãi Thiên Mạc,Đà Mạc được truy phong làm Bảo Nghĩa Vương
*** Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc. Ta đã bị bắt thì có một chết mà thôi, can gì mà phải hỏi lôi thôi.
Đó là một trong những câu nói nổi tiếng nhất trong lịch sử chống ngoại xâm cũng như lịch sử Việt Nam nói chung, trở thành một trong những biểu tượng của tinh thần yêu nước chống ngoại xâm của dân tộc Việt. Không thể khuất phục được Trần Bình Trọng, quân Nguyên buộc phải giết ông vào ngày 21 tháng Giêng năm Ất Dậu (26-2-1285)
BÀI HỌA
ANH HÙNG TRẦN BÌNH TRỌNG
Từ chối danh hư làm Bắc Vương
Nôn nao phóng ngựa tới sa trường
Quân Mông tháo chạy đường hoang mạc
Sử Việt tô tràn nét quốc hương
Chính khí chinh nhân đà vĩnh cửu
Ngôn từ kẻ sĩ phải phô trương
" Thà ma Nam tộc hơn vua Hãn "
Ngôn ngữ Trần gia vạn tuế hương ...
Hawthorne.  16 -  2 - 2019
CAO MỴ NHÂN
TRÁI TIM CHÍNH NGHĨA
Trâm anh thế phiệt tử phong Vương
Câu nói để đời sống mãi trường
"Thà quỹ còn hơn vua đất Bắc"
Tham sanh rước nhục chốn quê hương
Trần Bình Trọng sáng ngời thanh sử
Khẩu khí hùng căng biểu ngữ trương
Tuổi trẻ noi gương qua sách vở
Ngàn năm hậu thế nguyện dâng hương
MAI XUÂN THANH
Ngày 16/02/2019
ANH HÙNG TRẦN BÌNH TRỌNG
Trời Nam sáng rực “bậc danh vương”
Khoác giáp y ra giữa chiến trường
Đuổi sạch Mông-Nguyên về đất Bắc
Bảo toàn bờ cõi giữ quê hương
Tinh thần dân tộc lưu muôn sử
Khí tiết anh hùng chép vạn trương
Rõ đấng tài cao mưu trí giỏi
Tấm gương ái quốc mãi thơm hương.
Feb-16-2019
Phùng Trần -Trần Quế Sơn
Tưởng Nhớ Anh Hùng Trần Bình Trọng
Thương bậc tướng tài nghĩa khí vương
Vung gươm quyết chiến chốn sa trường
Chống thù giáo nhọn ngời thanh sử
Hộ giá lòng trung ngát quốc hương
Dũng lược tâm can còn phổ biến
Oai phong lời nói phải phô trương
" Thà là Nam quỉ hơn vua Bắc "
Vĩnh biệt anh hùng ngút khói hương
Trầm Vân
NHỚ NGƯỜI BÌNH TRỌNG
Dù sao ta cũng đấng thiên vương
Có phải thua khi tại chiến trường
Đà Mạc cầm chân quân khấu Cổ
Thượng Hoàng bảo vệ chốn quê hương
Trời Nam đất tổ thân hùng liệt
Đất Bắc xứ người thế khẩn trương
Hứa hẹn lợi danh  nào há dễ
Làm sao mua chuộc được trầm hương !
France, 17/02/2019
PHÓ QUÂN BÌNH
ANH HÙNG TRẦN BÌNH TRỌNG
Trần Bình Trọng được tấn phong vương,​
Cứu giá lâm nguy giữa chiến trường.​
Cản bước giặc Nguyên phò thánh chúa,​
Chống quân xâm lược giữ quê hương.​
Trời nam chịu chết thà thành quỷ,​
Đất bắc làm vua hổ sử trương.​
Hai sáu tuổi đời đền nợ nước,​
Trung cang khí tiết mãi lưu hương.​
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc​-Feb. 17/2019
NGHĨA KH1 TRẦN BÌNH TRỌNG
Oai hùng nghĩa khí bậc cần vương
Chiến địa lưu danh tỏ chiến trường
Chặn đánh Nguyên Mông gìn lãnh thổ
Khơi nguồn Tổ Quốc giữ quê hương
Quân thù kính phục lời danh tướng
Lịch sử nghiêng mình Đấng chủ trương
Quyết tử không làm vua nước Hán
Ngôn từ Bình Trọng mãi nồng hương.
Đức Hạnh - 17 02 2019
SĨ KHÍ
Thà làm Nam quỷ, há làm vương
Chết rạng danh thơm, chết chiến trường
Tấc đất quyết ngăn loài Bắc rợ
Dặm bờ gìn giữ  phía Nam hương
Trung quân sĩ khí  đâu đầu giặc
Tiết khí  tâm lòng trọng chủ trương
Danh tướng ngàn xưa da bọc ngựa
Vì dân vì nước với quê hương
Kiều Mộng Hà-Feb 16-2019
BẢO NGHĨA VƯƠNG
Bình Trọng , anh hùng rạng tước Vương
Vung gươm lẫm liệt dấn sa trường.
Khiến phường Mông tặc tơi hồn vía
Giữ nghiệp Trần triều trọn sắc hương.
Thà quỷ nước Nam , vinh tổ quốc
Khinh hoàng xứ Bắc , trọng quê hương.
Chiến công vệ quốc ngời uy vũ
Phòng giặc ngoại vào việc khẩn trương .
Trần Như Tùng
RẠNG DANH BÌNH TRỌNG
Rạng danh Bình Trọng tước phong vương,
Lẫm liệt uy nghi giữa chiến trường.
Tiếng thét kinh hồn quân giặc Bắc,
Lời dâng đẹp dạ đất quê hương :
“Phò Nam thành quỷ thà cương quyết,
Theo giặc làm vua há chủ trương !”
Hăm sáu tuổi đời lưu cổ sử…
Cúi đầu khấn bái nén tâm hương !
Liêu Xuyên
ANH HÙNG TRẦN BÌNH TRỌNG
Danh đời thoái thác mộng phù vương
Dũng sĩ uy nghi giữa chiến trường
Quyết đánh quân thù dầu nếm mật
Say lùa lũ giặc dẫu nằm sương
Thà Nam quỷ sứ oai phong độ
Chớ Băc Vua hoàng nhục biểu dương
Tuổi trẻ anh hùng con nước Việt
Trần Bình Trọng…sử mãi thơm hương
Minh Thúy
QUYẾT NOI GƯƠNG
Anh hùng nghĩa dũng quyết vị vương
Khí phách muôn thu rạng danh trường
Mông Cổ  đành lui nơi chiến mạc
Quân thù phải khựng chốn gia hương
Trời Nam sử sách còn lưu giữ
Đất Việt trang lòng mãi khuếch trương
Tuổi trẻ ngân cao lời giữ nước
Trần gia hậu thế quyết noi gương
Hương Thềm Mây – GM nguyễn đình Diệm
DŨNG TƯỚNG NHÀ TRẦN
Chí sỹ Nhà Trần Đấng bảo Vương
Hiên ngang mãnh Tướng rạng sa trường
Chống quân Mông Cổ ngời sông núi
Giữ nước anh hùng đẹp cố hương
Dũng khí để đời luôn bái phục
Quân thù khiếp nhược hổng khai trương
Ngôn từ Bình Trọng lừng vang Sử
Yêu Nước quên mình tỏa tấm gương…
Therese Tiếng Vọng – 19 02 2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét