Thứ Hai, 31 tháng 12, 2018

ĐƯỢC ĐÀ - Chùm thơ khai bút của Huy VụĐƯỢC ĐÀ

Tết đến văn chương bỗng được đà
Như đào gặp tiết nở bung hoa,
Lời ca tiếng hát dành cho  trẻ
Câu đối thi thơ để tặng già.
Hoa nở cho  bướm ong  tụ lại
Rượu vào để chữ nghĩa  tuôn ra.
Bảo rằng năm cũ không ai chịu
Xôi thịt thừa dư rõ thật là…
                                HV  tết tây 2019.


BÚT VẪN KHAI

Tưởng thôi sao bút vẫn khai à ?
Kiếm thú gì thay mãi chửa ra.
Cũng đã toan ngưng năm bảy bận
Và từng tính  thử chín mười pha.
Rượu bia xém nữa xiêu rường cột
Bài bạc gần đem bán cửa nhà.
Thơ ế nhưng mà không tác hại
Thôi đành năm mới lại ê a.
                             HV  Đầu năm 2019
BÚT CHƯA BUÔNG

Lợn sắp trở về tiễn chó đi
Ta còn chửa bỏ món Đường thi.
Ước câu thơ luật đăng vừa dịp
Mong cánh đào phai nở đúng kỳ,
Để lối nhân tình thêm thắm thiết
Cho đường thế thái bớt sân si.
Rượu xuân sắp sẵn chờ tri kỷ
Bút vẫn chưa buông cũng chỉ vì…
                                        HV 2019.XUÂN VÀ THI SĨ

Ỡm ờ chị gió cợt thi nhân
Kiết xác hay sao phải cởi trần.
Có phải kẹt tiền thơ bán ế
Hay là  hết áo mới  phơi thân.
Đàn con suốt vụ còn xao xác
Mụ vợ quanh năm vẫn tảo tần.
Tết đã âm thầm vô tới cửa
Lấy gì đây mặc để chơi  xuân.
                          HV  Đầu năm 2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét