Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2018

THU TRÀN – Đoàn Nam & Thi Hữu
THU TRÀN
(Thuận nghịch độc)

Thu tràn buổi diễn lá vàng rơi
Gió bủa chiều sương đậm vãng trời
Mù dốc ngược thôn đường trở giỡn
Lạnh đèo xuôi bản lối vòng chơi
Khu trùm giọt nắng thưa lòng hởi
Chỗ phủ tàn mây lặng mắt ngời
Vù loáng cảnh đông vào lũng đợi
Lu tình tấu nhạc để buồn vơi.

Vơi buồn để nhạc tấu tình lu
Đợi lũng vào đông cảnh loáng vù
Ngời mắt lặng mây tàn phủ chỗ
Hởi lòng thưa nắng giọt trùm khu
Chơi vòng lối bản xuôi đèo lạnh
Giỡn trở đường thôn ngược dốc mù
Trời vãng đậm sương chiều bủa gió
Rơi vàng lá diễn buổi tràn thu.

Đoàn Nam - 02 10 2018Bài Hoa:


NHỚ THU
> 
Thu lá trải lòng mộng tỏa rơi
Giọt mưa rời rạc nhớ khung trời
Mù mây vắng Cuội trăng đi ngủ
Sáng nẻo ngời tình bạn thỏa chơi
Khu phố nụ hồng thơ mãi thắm
Mộng xuân hoa bướm cánh luôn ngời
Vù qua vãn cảnh mời thi tứ
Lu nguyệt xướng hòa dẫu nguyệt vơi..!
< 
Vơi nguyệt dẫu hòa xướng nguyệt lu
Tứ thi mời cảnh vãn qua vù
Ngời luôn cánh bướm hoa xuân mộng
Thắm mãi thơ hồng nụ phố khu
Chơi thỏa bạn tình ngời nẻo sáng
Ngủ đi trăng Cuội vắng mây mù
Trời khung nhớ, rạc rời mưa giọt
Rơi tỏa mộng lòng trải lá thu.
Đức Hạnh – 04 10 2018CẢM THU

Thu lại gom vàng nhặt lá rơi
Thú vui say nhẹ nắng xanh trời
Mù sương khuất nẻo thêm mong đợi
Rủ ngọn xao cành gợi ngóng chơi
Khu dạt gió lùa may kẻ hởi
Phủ tan mây dậy sáng trăng ngời
Vù bay cánh đảo chim lui tới
Ủ xám thôn làng lẹ cạn vơi.
< 
Vơi cạn lẹ làng thôn xám ủ
Tới lui chim đảo cánh bay vù
Ngời trăng sáng dậy mây tan Phủ
Hởi kẻ may lùa gió dạt Khu
Chơi ngóng gợi cành xao ngọn rủ
Đợi mong thêm nẻo khuất sương mù
Trời xanh nắng nhẹ say vui thú
Rơi lá nhặt vàng gom lại thu!

Lưu Xuân Cảnh – 04 10 2018


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét