Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2018

YÊU ĐỜI THƠ NỞ ! - Đức Hạnh họa thơ Tau DotrongTỰ NHIÊN THƠ NẢY

Mỗi sáng ngắm nhìn cảnh cũng say!
Bậc thang người cấy, kẻ đang cày
Nắng xuyên mây mỏng lưng trần, cháy
Mưa dội tóc dầy áo vá, bay!
Những giọt mồ hôi nhiều biết mấy
Bao lo cuộc sống khó đong ngày
Tự nhiên thơ nảy ra vần ... ấy...
Viết để thản lòng, liệu có hay...

Tau Dotrong – 11 08 2018

Đáp họa

YÊU ĐỜI THƠ NỞ !

Đồng quê ruộng lúa vẫn mê say !
Vỡ đất phần Anh, thả nước cày
Dẫu thấy mặt trời đang cháy bỏng
Còn nghe suối nhạc đã tung bay
Hằng tuần khổ cực lo…cơm áo
Suốt buổi lao lung tỏ tháng ngày
Nếu hổng gieo thơ…thời tẻ quá!?
Yêu đời xướng họa…mới là hay !

Đức Hạnh – 11 08 2018


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét