Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2018

KẾT NGHĨA ĐƯỜNG THI - Nguyễn Minh Hoàng và Đức HạnhKẾT NGHĨA ĐƯỜNG THI
 nđt - 

Gặp thể vào trang lắm lỗi mờ
Ta mình kết bạn bởi dòng tơ
Tung hoành xướng họa tìm tâm ngữ
Khấp khởi giao hòa chọn nghĩa thơ
Cố hữu an bài vui vẻ hẹn
Thân bằng thán phục mỏi rời mơ
Cùng nhau giúp đỡ vô bờ cõi
Hỏi luật đường thi vũng bước chờ

Nguyễn Minh Hoàng - 05 08 2018


 Đáp Họa:

KẾT NGHĨA ĐƯỜNG THI - HỘI NGƯỜI YÊU THƠ

KẾT bạn vui chơi dẫu tứ mờ
NGHĨA tình quý bạn tỏ ngàn tơ
ĐƯỜNG yêu xướng họa ngời trăng nước
THI mến giao hòa đẹp ý thơ
HỘI tỏa năm vần vui mộng nở
NGƯỜI khơi suối nhạc trải vườn mơ
YÊU đời học hỏi cùng nhau nhé !
THƠ trổ hoa hồng thỏa cánh chờ.

Đức Hạnh – 05 08 2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét